Archív

Závery z dotazníkového prieskumu spokojnosti používateľov Slovenskej lekárskej knižnice z roku 2012

09.10.2019

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave v snahe skvalitniť poskytované knižnično–informačné služby pripravila k 60. výročiu svojho vzniku dotazníkový prieskum spokojnosti používateľov s poskytovanými službami.

Tuberkulóza včera, dnes a zajtra

24.03.2012

Dňa 24. 3. 2012 sme si pripomenuli Svetový deň tuberkulózy a pri tejto príležitosti, ako aj Týždňa slovenských knižníc, pripravila Slovenská lekárska knižnica odbornú prednášku Tuberkulóza včera, dnes a zajtra.

Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO

11.02.2012

Úvodným podujatím Slovenskej lekárskej knižnice v Týždni slovenských knižníc bol informačný seminár Vyhľadávanie lekárskych informácií v databázach EBSCO, ktorý viedli zástupcovia vydavateľstva EBSCO Mgr. Jana Luprich a Mgr. Pavla Synek.

60 rokov Slovenskej lekárskej knižnice

13.12.2011

Dňa 13. 12. 2011 sa v úzkom kruhu súčasných i minulých pracovníkov knižnice konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice.

Prezentácie

07.12.2011

Výstava kníh zo sociálneho lekárstva

06.12.2011

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny. Mesiac december je venovaný sociálnemu lekárstvu a Medzinárodnému dňu ľudí so zdravotným postihnutím (3.12.2011).

Výstava Lekárske vedy 2011/2012

30.11.2011

Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská lekárska knižnica a akademické kníhkupectvo Malé centrum Bratislava usporiadajú v dňoch 6.-8. decembra 2011 dvanásty ročník predajnej výstavy zahraničnej odbornej literatúry Lekárske vedy 2011/2012. Výstava sa uskutoční v priestoroch študovne Slovenskej lekárskej knižnice.
 
» Pozvánka (PDF, 412 kB)

Knižnica v ústrety lekárom

22.11.2011

Tlačová správa, Bratislava 21. novembra 2011 - Slovenská lekárska knižnica rozšírila portfólio svojich služieb o unikátnu službu – doručovanie kníh a dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko.

POĎAKOVANIE

15.11.2011

Milí používatelia,
ďakujeme Vám všetkým za ochotu a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka zameraného na vašu spokojnosť so službami knižnice. Veľmi nás potešilo pozitívne hodnotenie našej činnosti a poskytovaných služieb.

Valné zhromaždenie OZ MEDLIB

14.11.2011

Občianske združenie MEDLIB Vás srdečne pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 7. 12. 2011 o 14.00 hod. v NCZI - Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave.
 
» Pozvánka (PDF, 96 kB)

Výstava kníh z endokrinológie

04.11.2011

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny. Mesiac November je venovaný endokrinológii a Svetovému dňu diabetu (14.11.).

Upozornenie

20.10.2011

Z dôvodu ochorenia prednášateľky Doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej, CSc sa dnešná prednáška Bioregeneračná medicína – nový interdisciplinárny odbor a Strava a civilizačné ochorenia z pohľadu zmien pH v organizme neuskutoční. Ďakujeme Vám za porozumenie.

Výstava kníh z dermatológie

11.10.2011

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny. Mesiac október je venovaný dermatológii a Svetovému dňu psoriázy (29.10.)

Svetový deň osteoporózy

06.10.2011

Slovenská lekárska knižnica Vás pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy pozýva na prednášku Doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej, CSc. na aktuálne témy Bioregeneračná medicína – nový interdisciplinárny odbor a Strava a civilizačné ochorenia z pohľadu zmien pH v organizme.

60. výročie Slovenskej lekárskej knižnice

29.09.2011

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) si v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho založenia. V rámci tohto jubilea pripravuje počas celého roka viaceré propagačné aktivity a odborné podujatia.

Požičiavanie kníh komfortnejšie

29.09.2011

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave pripravuje pre svojich používateľov novú službu – zasielanie vypožičaných dokumentov priamo domov, resp. na pracovisko bez nutnosti osobne navštíviť knižničné priestory.

Svetový deň zdravia 7.apríla 2011

07.04.2011

Slovenská lekárska knižnica si v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho založenia. V rámci tohto jubilea pripravuje počas celého roka viaceré propagačné aktivity a odborné podujatia. Jedno z prvých podujatí, ktoré organizovala Slovenská lekárska knižnica a Občianske združenie MEDLIB, sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a bolo venované Svetovému dňu zdravia.