Ako vyhľadávať

V online katalógu sú k dispozícii tri rôzne typy vyhľadávaní:
  • Jednoduché vyhľadávanie
  • Rozšírené vyhľadávanie
  • Slovník

Jednoduché vyhľadávanie
Na tejto stránke si môžete vybrať pole, ktoré chcete použiť na vyhľadávanie (napr. Autorské údaje, Názvové údaje, Kľúčové slová všetky a pod.) a zadať hľadaný termín. Na vyhľadanie záznamov nie je nutné rozlišovať veľké a malé písmená ani diakritické znamienka. Je možné pridať viac vyhľadávacích polí a dotaz kombinovať pomocou zakliknutia niektorého z ponúkaných logických operátorov. Použitie logického operátora umožňuje presnejšiu formuláciu dotazu.
 
Rozšírené vyhľadávanie
Stránka rozšíreného vyhľadávania umožňuje špecifikovať formu hľadaného termínu (napr. všetky slová, fráza a pod.), pomocou dostupných limitov (napr. rok vydania, dostupnosť a pod.) spresniť vyhľadávanie, zvoliť zobrazovací formát pre vyhľadané záznamy a spôsob ich radenia.
 
Slovník
Funkcie slovníka môžete využiť ako pomôcku pri vyhľadávaní vtedy, ak neviete, čo zapísať do hľadaného termínu. Slovníky sú radené abecedne, môžete v nich listovať vpred i vzad, vhodný vyhľadaný termín výberom vložiť do zberného okienka, pridať ďalší termín z iného slovníka a pomocou logických operátorov ich vzájomne prepojiť. Využitím funkcie Odoslať získate možnosť doplniť ešte limity z rozšíreného vyhľadávania.