Aktuality

23.03.2023

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa v dňoch 06.03.2023-12.03.2023 zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať všetky knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Do našej obľúbenej akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 177 používateľov. Bezplatné ročné obnovenie registrácie v knižnici využilo 56 používateľov. Odpustili sme Vám sankčné poplatky za upomienky v hodnote 260 € a získali sme 18 nových používateľov.
01.03.2023

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica spoločne so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa aj tento rok aktívne zapojí do 24. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
V týždni od 6. marca do 12. marca 2023 pod vyhláseným mottom „Knižnice pre všetkých – záruka kvalitných informácií " sa môžete opäť tešiť na svoje obľúbené akcie. Viac >>
06.02.2023

Personálna zmena na odbore Slovenská lekárska knižnica

Po vzájomnej dohode došlo od 1.2.2023 k zmene na pozícii vedúcej odboru Slovenskej lekárskej knižnice. Mgr. Beatrix Gundelovú na tejto pozícii nahradila RNDr. Martina Sůrová.
16.03.2022

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebehol v dňoch 28.02.2022-06.03.2022. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 111 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 54 používateľov a 18 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 4 nových používateľov.
24.02.2022

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok aktívne zapojí do 23. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa prvý marcový týždeň od 28.2.–6.3.2022 s mottom - "Knižnice pre všetkých". Počas Týždňa slovenských knižníc môžete využiť nasledujúce obľúbené bonusy:
  • odpustíme Vám poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
  • zapožičanú literatúru po uplynutí doby výpožičky môžete vrátiť bez sankčného poplatku
Tešíme sa vašu návštevu Viac >>

Knižné novinky

24.03.2023

Diabetes: Prevencia, diagnostika, liečba

Diabetes: Prevencia, diagnostika, liečba
Príručka s farebnými ilustráciami, diagramami a praktickými postupmi či detailnými návodmi „ako na to“, pomôže každému úspešne zvládnuť život s diabetom. Je praktickým sprievodcom, určeným nielen pre pacientov s cukrovkou 1. alebo 2. typu a ich blízkych, ale pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o zdravý životný štýl a snažia sa predchádzať civilizačným chorobám. Kniha kombinuje empatický prístup, vizuálnu príťažlivosť a odborné vedenie pri liečbe cukrovky. Viac >>
Signatúra: K 60483
17.03.2023

Protetická stomatológia

Protetická stomatológia
Cieľom autorského kolektívu bolo posunúť odbor protetickej stomatológie na najvyššiu možnú úroveň a prispieť tak k zvýšeniu kvality liečby ochorení človeka v čeľustnotvárovej oblasti a celkového zdravia. Jednotlivé kapitoly monografie sú venované vyšetreniam tváre a ústnej dutiny, preprotetickej stomatologickej liečbe, plánovaniu protetickej liečby, problematike protetických náhrad, implantológii, gerontoprotetike a protetickej liečbe získaných a vrodených defektov orofaciálnej oblasti. Samostatná kapitola sa zaoberá rizikovými pacientmi trpiacimi na celkové vážne ochorenia, ktoré je potrebné pri indikácii a protetickej liečbe rešpektovať. Viac >>
Signatúra: K 60493
09.03.2023

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství

Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství
Predložená publikácia sa zaoberá predovšetkým diferenciálno-diagnostickými princípmi umožňujúcimi v prípade interných ochorení, s nie celkom jasnou etiológiou, dôjsť k diagnostickému cieľu. Autorský kolektív zložený predovšetkým z lekárov interne orientovaných klinických pracovísk sa snažil v knihe spracovať tie najdôležitejšie diferenciálne diagnostické otázky klinickej praxe. Viac >>
Signatúra: K 60555
01.03.2023

Psychiatria pandémie

Psychiatria pandémie
Predkladaná publikácia by sa mohla metaforicky nazvať kompasom pre zorientovanie sa v pandémii z aspektu duševného zdravia. Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychiatriu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj farmakológie a nevynechali ani právny rámec. Viac >>
Signatúra: K 60514