Aktuality

16.03.2022

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebehol v dňoch 28.02.2022-06.03.2022. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 111 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 54 používateľov a 18 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 4 nových používateľov.
24.02.2022

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok aktívne zapojí do 23. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa prvý marcový týždeň od 28.2.–6.3.2022 s mottom - "Knižnice pre všetkých". Počas Týždňa slovenských knižníc môžete využiť nasledujúce obľúbené bonusy:
  • odpustíme Vám poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
  • zapožičanú literatúru po uplynutí doby výpožičky môžete vrátiť bez sankčného poplatku
Tešíme sa vašu návštevu Viac >>
18.01.2022

Ukončenie prístupu k národnej licencii SNK k databázam GALE

K 31. 12. 2021 bol ukončený prístup Národnej licencie Slovenskej národnej knižnice k databázam GALE.
19.11.2021

Slovenská lekárska knižnica má 70 rokov

Slovenská lekárska knižnica si v tomto roku pripomína 70. výročie založenia. Vedúca Odboru Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová v rozhovore okrem iného prezradila, o aké služby je aktuálne najväčší záujem či koľko publikácií priemerne pribudne do knižnice každý mesiac.
07.04.2021

Ukončenie činnosti MEDLIB o.z.

Oznamujeme všetkým priaznivcom MEDLIB o.z., že ku dňu 1.1.2021 ukončilo svoju činnosť.

Knižné novinky

28.11.2022

Idiopatické střevní záněty II

Idiopatické střevní záněty II
Kniha sumarizuje najnovšie medziodborové poznatky z oblasti diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby a klinického výskumu idiopatických črevných zápalov. Text dopĺňajú vlastné klinické skúsenosti autorov, predovšetkým s ohľadom na jedinečný súbor pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou liečených biologickou liečbou. Kniha zaujme lekárov z odborov gastroenterológia, interná medicína, chirurgia, imunológia a klinická výživa. Viac >>
Signatúra: K 60438
18.11.2022

Dětská alergologie

Dětská alergologie
V priebehu niekoľkých posledných dekád dochádza celosvetovo k veľkému vzostupu počtu alergikov v populácii. Pre tento nárast prevalencie sú alergie nazývané epidémiou modernej doby. Veľká chorobnosť na alergie sa vyskytuje predovšetkým u detí a mladistvých. Autori publikácie predkladajú čitateľovi komplexný pohľad na etiopatogenézu, diagnostiku, liečbu, prevenciu i prognózu imunopatologických stavov vzniknutých na alergickom podklade. Viac >>
Signatúra: K 60090
31.10.2022

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci
Infekčné komplikácie v tehotenstve sú bežné a mnoho lekárov sa obáva možného poškodenia plodu v rámci antiinfekčnej terapie. Narastajúca rezistencia baktérií na antibiotiká so sebou prináša mnohé úskalia, predovšetkým pri voľbe iniciálneho antibiotika. Zároveň počas tehotenstva dochádza k farmakokinetickým a farmakodynamickým zmenám, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri dávkovaní antibiotík. Monografia sa venuje problematike antibiotík a infekčných komplikácií v tehotenstve a laktácii kompletne, pritom ale stručne a prehľadne, a prináša jasné klinické posolstvo. Viac >>
Signatúra: K 60433
06.10.2022

Dětská neurologie

Dětská neurologie
Monografia podáva ucelený klinický pohľad na celé spektrum detských neurologických porúch a slúži ako praktický manuál na diagnostiku a liečbu týchto ochorení. Je určená detským neurológom, pediatrom ale i neurológom pre dospelých, ktorí sa o danú tému zaujímajú, a môže byť využitá aj pre atestačnú prípravu lekárov špecializujúcich sa na detskú neurológiu v Českej a Slovenskej republike. Viac >>
Signatúra: K 60410