Aktuality

05.06.2023

Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines

Slovenská lekárska knižnica vám s radosťou oznamuje, že Slovensko získalo do 31.12.2023 BEZPLATNÝ prístup k Evidence Based Medicine Guidelines, nielen pre registrovaných členov našej knižnice, ale pre širokú predovšetkým odbornú verejnosť. Sprostredkuje ich pre nás Fínska lekárska spoločnosť a sú v angličtine https://www.ebm-guidelines.com/slovakia
 
23.03.2023

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa v dňoch 06.03.2023-12.03.2023 zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať všetky knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Do našej obľúbenej akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 177 používateľov. Bezplatné ročné obnovenie registrácie v knižnici využilo 56 používateľov. Odpustili sme Vám sankčné poplatky za upomienky v hodnote 260 € a získali sme 18 nových používateľov.
01.03.2023

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica spoločne so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa aj tento rok aktívne zapojí do 24. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
V týždni od 6. marca do 12. marca 2023 pod vyhláseným mottom „Knižnice pre všetkých – záruka kvalitných informácií " sa môžete opäť tešiť na svoje obľúbené akcie. Viac >>
06.02.2023

Personálna zmena na odbore Slovenská lekárska knižnica

Po vzájomnej dohode došlo od 1.2.2023 k zmene na pozícii vedúcej odboru Slovenskej lekárskej knižnice. Mgr. Beatrix Gundelovú na tejto pozícii nahradila RNDr. Martina Sůrová.
16.03.2022

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebehol v dňoch 28.02.2022-06.03.2022. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 111 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 54 používateľov a 18 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 4 nových používateľov.

Knižné novinky

01.06.2023

Věkem podmíněná degenerace makuly

Věkem podmíněná degenerace makuly
Demografické trendy vo vyspelých krajinách a vyššia očakávaná dĺžka života pacientov znamenajú, že téma ochorenia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM) je stále aktuálnejšia. V súčasnej dobe sa VPDM zostáva celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty pacientov nad 50 rokov a stáva sa tak prioritou očnej medicíny u starších spoluobčanov vo vyspelých krajinách. Našťastie sa objavujú celkom nové možnosti liečby, ktorá má veľký potenciál nevratnú stratu zraku pozastaviť, spomaliť a v niektorých prípadoch i zlepšiť. Predkladaná kniha má ambíciu vniesť celkom nový pohľad na toto ochorenie. Viac >>
Signatúra: K 60487
25.05.2023

Revmatologie pro praxi

Revmatologie pro praxi
Reumatológia je dynamický odbor, a i relatívne krátke obdobie posledných piatich rokov, ktoré uplynuli od prvého vydania publikácie, prinieslo mnoho významných noviniek v diagnostike a liečbe niektorých reumatických chorôb. Ambíciou autorského kolektívu bolo zachytiť tento dynamický trend a vytvoriť odbornú publikáciu, ktorá by bola stručná, prehľadná a umožňovala ľahko a rýchlo nájsť požadované informácie z odboru reumatológia. Text obsahuje rad cenných praktických údajov, napríklad klasifikačné kritériá a odporúčania pre diagnostiku ochorenia, odporúčania a návody k liečbe a prehľadné algoritmy liečby vrátane konkrétneho dávkovania liekov. Viac >>
Signatúra: K 60466
17.05.2023

HPV vírus: Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice

HPV vírus: Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice
Rakovina krčka maternice je štvrtou najčastejšie diagnostikovanou malignitou medzi ženami na svete bez ohľadu na vek. U žien v reprodukčnom veku (15 - 44 rokov) je dokonca druhým najčastejším zhubným ochorením a dominuje aj v početných krajinách rozvojového sveta, ako je napr. subsaharská Afrika. Cieľom tejto monografie je poskytnúť komplexný a up-to-date pohľad na cervikálnu karcinogenézu – od biológie HPV vírusu, skríningové programy, diagnostiku až po liečbu. Viac >>
Signatúra: K 60678
11.05.2023

Bolesti hlavy v kazuistikách

Bolesti hlavy v kazuistikách
Bolesti hlavy zostávajú pre mnoho pacientov – aj napriek veľkým pokrokom modernej medicíny – veľkým trápením, ktoré významne zhoršujú kvalitu života. V mnohých prípadoch je bolesť hlavy príznakom, ktorý nesignalizuje žiadnu komplikovanú chorobu, napriek tomu je veľmi dôležité tento symptóm správne zhodnotiť a rozpoznať jeho urgentnosť, pretože môže byť prejavom iného, veľmi závažného ochorenia. Predkladaná kniha predstavuje súbor kazuistík o bolestiach hlavy z reálnej neurologickej praxe. Viac >>
Signatúra: K 60492