Aktuality

03.10.2023

Skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid

Wolters Kluwer Ovid je najdôveryhodnejší poskytovateľ online lekárskych a ošetrovateľských časopisov vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins (LWW). NEJM (New England Journal of Medicine) je uznávaný lekársky časopis. Recenzované články a interaktívny klinický obsah je určený lekárom, výskumníkom, pedagógom. Slovenská lekárska knižnica poskytne svojim používateľom v termíne od 2.10.2023 do 01.11.2023 skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid.
05.06.2023

Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines

Slovenská lekárska knižnica vám s radosťou oznamuje, že Slovensko získalo do 31.12.2023 BEZPLATNÝ prístup k Evidence Based Medicine Guidelines, nielen pre registrovaných členov našej knižnice, ale pre širokú predovšetkým odbornú verejnosť. Sprostredkuje ich pre nás Fínska lekárska spoločnosť a sú v angličtine https://www.ebm-guidelines.com/slovakia
 
23.03.2023

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa v dňoch 06.03.2023-12.03.2023 zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať všetky knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Do našej obľúbenej akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 177 používateľov. Bezplatné ročné obnovenie registrácie v knižnici využilo 56 používateľov. Odpustili sme Vám sankčné poplatky za upomienky v hodnote 260 € a získali sme 18 nových používateľov.
01.03.2023

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica spoločne so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa aj tento rok aktívne zapojí do 24. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
V týždni od 6. marca do 12. marca 2023 pod vyhláseným mottom „Knižnice pre všetkých – záruka kvalitných informácií " sa môžete opäť tešiť na svoje obľúbené akcie. Viac >>
06.02.2023

Personálna zmena na odbore Slovenská lekárska knižnica

Po vzájomnej dohode došlo od 1.2.2023 k zmene na pozícii vedúcej odboru Slovenskej lekárskej knižnice. Mgr. Beatrix Gundelovú na tejto pozícii nahradila RNDr. Martina Sůrová.

Knižné novinky

29.09.2023

Gynekologie

Gynekologie
S ohľadom na úspešnosť prvého vydania modernej učebnice gynekológie sa autori aj v druhom, aktualizovanom a rozšírenom vydaní snažili držať pôvodne zvoleného konceptu s cieľom vytvorenia kompaktnej učebnice odboru, ktorá nemá za cieľ zachytiť všetky detaily a nuansy, ale jej základným motívom je pokryť všetky zásadné oblasti gynekológie, snažiť sa ich podať prehľadne a zrozumiteľne s maximálnym využitím a zdôraznením grafickej stránky či už v podobe fotografií, grafov, nákresov alebo tabuliek. Viac >>
Signatúra: U 12624
25.09.2023

Ambulantní kardiologie v praxi

Ambulantní kardiologie v praxi
Publikácia predkladá lekárom súhrnné informácie ako odborne, personálne i technicky zaistiť správne vedenie kardiologickej ambulancie. Jednotlivé kapitoly sú venované problematike riešenia urgentných stavov v prostredí ambulancie, neinvazívnym vyšetrovacím metódam, chronickým ochoreniam a ich dlhodobému sledovaniu, základnej farmakoterapii a kardiologickej liečbe. Viac >>
Signatúra: K 60735
14.09.2023

Vyšetření pohybového aparátu

Vyšetření pohybového aparátu
Štvrté vydanie knihy Vyšetření pohybového aparátu prezentuje celkový prehľad vyšetrení pohybového aparátu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom kvalitnej diagnostiky a racionálnej liečby funkčných aj štrukturálnych porúch pohybovej sústavy. Veľkým prínosom tejto publikácie je jedinečný multidisciplinárny prístup – napísali ju totiž spoločne rehabilitačný lekár, ortopéd a fyzioterapeut. Kniha je ideálna pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, študentov medicíny, praktických lekárov a všetkých, ktorí sa zaoberajú športovou medicínou a fyzioterapiou. Viac >>
Signatúra: K 60713
05.09.2023

Lekárska mikrobiológia

Lekárska mikrobiológia
Prvé vydanie knihy Lekárska mikrobiológia sa dostalo k čitateľom iba pár týždňov pred vypuknutím pandémie spôsobenej SARS-CoV-2, ktorá výrazne zasiahla náš každodenný život. Druhé, prepracované a doplnené vydanie obsahuje aj inovované kapitoly dotýkajúce sa impaktu koronavírusovej pandémie. Učebnica poslúži študentom medicíny, aby vedeli správne manažovať vo svojej lekárskej praxi pacienta s podozrením na infekčné ochorenie. Prepojenie učebnice s e-learningovým riešením umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov lekárskej mikrobiológie. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia poskytuje študentom lepší komfort štúdia a zatraktívni náročný medicínsky odbor. Viac >>
Signatúra: U 12643