Aktuality

06.05.2024

Databáza LWW (Ovid)

„Slovenská lekárska knižnica Vám od 1.5.2024 ponúka licencovaný plnotextový prístup k časopisom renomovaného vydavateľstva Lippincot Wiliams & Wilkins.
 
Databáza poskytuje prístup k časopisom z oblasti medicíny vydavateľstva LWW. Ponúka najmä e-časopisy s významným benefitom čo sa týka vedeckého obsahu pre lekárov, ošetrovateľov, farmaceutov, ako aj pre študentov lekárstva a medicíny.
 
Prístup k plným textom elektronických časopisov je zabezpečený pre našich používateľov cez vzdialený prístup.
 
04.04.2024

MEDLINE Complete (EBSCO)

Slovenská lekárska knižnica získala do 17.5.2024 skúšobný prístup do unikátnej databázy MEDLINE Complete. Ide o najobsiahlejšiu plnotextovú kolekciu popredných časopisov a ďalších publikácií pre biomedicínsky výskum, obsahuje viac ako 2500 plnotextových časopisov. Vhodná je pre každého lekára, zdravotníka, výskumného pracovníka v oblasti medicíny. Zoznam titulov nájdete tu.
Disponuje jednoduchým používateľským rozhraním a výkonnými vyhľadávacími funkciami, ktoré užívateľom umožňujú efektívne vyhľadávať a získavať informácie pomocou všeobecne známych Medical Subject Headings (MeSH hesiel). Prístup do databázy je pre všetkých registrovaných používateľov v rámci vzdialeného prístupu cez online katalog knižnice (ponuka “zdroje - licencované“) bezplatný.
14.03.2024

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého 25. ročník sa konal v dňoch 4.3.-10.3.2024.
Počas celého týždňa pre čitateľov prebiehali obľúbené akcie, v rámci ktorých bolo možné do knižnice vrátiť knihy po uplynutí výpožičnej doby bez sankčných poplatkov. Tak ako každý rok, i teraz sme dvere knižnice otvorili s ponukou bezplatného zápisu a predĺženie členstva pre všetkých záujemcov. Túto možnosť využilo počas týždňa viac ako 73 čitateľov.
28.02.2024

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok aktívne zapojí spoločne so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc do 25. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
Vaše obľúbené aktivity budú prebiehať v týždni od 4. marca do 10. marca 2024 pod vyhláseným mottom „Knižnice pre všetkých". Viac >>
08.11.2023

Zvyšujeme komfort používateľov

Slovenská lekárska knižnica stále pracuje na spríjemnení služieb pre návštevníkov študovne a požičovne. Bezkontaktná platba kartou a prístupná wifi sú ďalšie služby, ktoré zvyšujú komfort používateľov. Tešíme sa na vašu návštevu v Bratislave na Lazaretskej 26.

Knižné novinky

23.05.2024

Lidský mozek

Lidský mozek
Kniha je síce už štvrtým vydaním, ale nakoľko sa štúdium funkčných procesov ľudského mozgu výrazne zmenilo, ide v podstate o úplne novú knihu v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami. Vznikla na základe prednášok autora, ktoré prebiehajú už tridsať rokov na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikácia je bohato ilustrovaná, popisuje mozog z hľadiska konektomiky, dynamiky neurónových sietí vo vzťahu k funkčným oblastiam ľudského mozgu, ďalej sa zaoberá mapovaním mentálnych procesov, prúdmi spracovávania informácií atď. V predslove autor upozorňuje na široký rozsah problému, jednak v hlbšej molekulárnej úrovni, a aj na úrovni v interakcií vnútorného a vonkajšieho priestoru. Uznáva rovnako neprehľadnosti a prekrývanie informácií, ktoré sa v pôvodných prameňoch objavujú. Zmyslom knihy je predloženie problematiky tejto vedeckej oblasti a pochopenie jej existencie a jej dynamiky, nie pochopenie jej podrobností. Téma je predstavená v 21 kapitolách zahŕňajúcich problematiku zrakového, sluchového a somatosenzorického spoznávania, pamäti, vedomia, pozornosti, emócií, stresu, hybnosti, laterality mozgu, reči a jazyka, osobnosti, inteligencii, tvorivosti, afektívnym poruchám a schizofrénii. Záverečná kapitola otvára problematiku starnutia. Kniha je adresovaná predovšetkým lekárom, psychológom, filozofom, ktorí sa zaujímajú o vývoj a smerovanie kognitívnej a afektívnej neurovedy, ale určite dokáže zaujať aj čitateľov z iných odborov.
Signatúra: K 61213
12.01.2024

Neonatologie

Neonatologie
Tretie vydanie monografie vychádza po desiatich rokoch od prvej úspešnej publikácie. Kniha poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Zahŕňa nové postupy, ktoré reflektujú dynamický vývoj tohto odboru v posledných rokoch. Kniha je rozdelená do troch celkov: A: Perinatologie, B: Onemocnení, klinické a laboratorní problémy novorozenců a kapitola C: Základná farmakoterapia v neonatológii – poskytuje základné informácie o liečivách používaných v neonatológii, indikáciách a dávkovacích schémach. Oproti starším vydaniam je publikácia rozšírená o ďalšie oblasti, ako napr. genetiku, paliatívnu starostlivosť, infekcie a ďalšie. Každá téma je spracovaná vo forme „manuálu“, od symptómu k diagnóze. Publikácia je určená pediatrom a neonatológom všetkých zdravotníckych zariadení, najmä však v stredných a menších zariadeniach, ktoré nemajú široké zázemie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Mala by slúžiť aj ako zdroj odborných informácií pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v pediatrii a neonatológii, rovnako ako aj pre špecializačné vzdelávanie ďalšieho zdravotníckeho personálu.
Signatúra: K 60937
13.12.2023

Autizmus od A po S

Autizmus od A po S
Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá nemá presne definovaného vinníka, nedá sa rýchlo a jednoducho odhaliť, nepoznáme liek na jej vyliečenie. Mnoho rodičov stojí pred rozhodovaním čo robiť po diagnostike, ako ochoreniu lepšie porozumieť, kde nájsť odpovede na otázky a ako s deťmi následne pracovať. Kniha sa na 16-tich kapitolách venuje celej tejto problematike. Jej autormi sú renomovaní odborníci, lekári, vedci, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, logopédi, liečební a špeciálni pedagógovia, ktorí prinášajú najaktuálnejšie informácie, trendy a štandardy používané pri skríningu, diagnostike a manažmente starostlivosti o týchto pacientov. Kapitoly sú rozšírené o praktické rady a o svedectvá rodičov, ktoré upozorňujú, aké dôležité je stať sa vnímavými pre potreby ľudí s touto poruchou, a rovnako aj pre potreby ich rodín. Kniha je určená nielen rodičom, ale aj širokej verejnosti, aby sa povedomie o ochorení rozšírilo a aby ľudia trpiaci touto chorobou boli menej odsudzovaní, viac chápaní, a najmä, aby informácie prezentované spoločnosti odrážali najnovšie poznatky o autizme.
Signatúra: K 60877
22.11.2023

Menopauza

Menopauza
Menopauza neobíde ani jednu zo žien. Ako je teda možné, že vieme tak málo o niečom, čím práve teraz prechádzajú mnohé z nás? Je najvyšší čas nadobro sa rozlúčiť s pocitmi hanby, utajovaním, strachom a dezinformáciami o tejto závažnej téme. Kvalitných informácií na túto tému nikdy nie je dosť. Spoluautorky v tejto knihe rozoberajú a vysvetľujú najnovšie vedecké poznatky, odhaľujú a uvádzajú na pravú mieru škodlivé mýty. Vzali si na mušku všetky tabu týkajúce sa perimenopauzy a menopauzy. Ich výklad sprevádzajú osobné príbehy celej plejády žien, ktoré boli ochotné zapojiť sa do diskusie. Názorne demonštrujú a pomáhajú pochopiť, že hoci priebeh menopauzy môže byť u každej ženy iný, všetky sme v tomto ohľade na jednej lodi, a to nás spája a učí spolupatričnosti. Váš život sa nástupom menopauzy ani zďaleka nekončí. Práve naopak, je predzvesťou druhej jari, ktorú vám táto kniha pomôže v pohode a kvalitne prežiť.
Signatúra: K 60867