Aktuality

08.11.2023

Zvyšujeme komfort používateľov

Slovenská lekárska knižnica stále pracuje na spríjemnení služieb pre návštevníkov študovne a požičovne. Bezkontaktná platba kartou a prístupná wifi sú ďalšie služby, ktoré zvyšujú komfort používateľov. Tešíme sa na vašu návštevu v Bratislave na Lazaretskej 26.
03.10.2023

Skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid

Wolters Kluwer Ovid je najdôveryhodnejší poskytovateľ online lekárskych a ošetrovateľských časopisov vydavateľstva Lippincott Williams & Wilkins (LWW). NEJM (New England Journal of Medicine) je uznávaný lekársky časopis. Recenzované články a interaktívny klinický obsah je určený lekárom, výskumníkom, pedagógom. Slovenská lekárska knižnica poskytne svojim používateľom v termíne od 2.10.2023 do 01.11.2023 skúšobný prístup k lekárskym časopisom vydavateľstva LWW na platforme Ovid.
05.06.2023

Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines

Slovenská lekárska knižnica vám s radosťou oznamuje, že Slovensko získalo do 31.12.2023 BEZPLATNÝ prístup k Evidence Based Medicine Guidelines, nielen pre registrovaných členov našej knižnice, ale pre širokú predovšetkým odbornú verejnosť. Sprostredkuje ich pre nás Fínska lekárska spoločnosť a sú v angličtine https://www.ebm-guidelines.com/slovakia
 
23.03.2023

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa v dňoch 06.03.2023-12.03.2023 zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať všetky knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Do našej obľúbenej akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 177 používateľov. Bezplatné ročné obnovenie registrácie v knižnici využilo 56 používateľov. Odpustili sme Vám sankčné poplatky za upomienky v hodnote 260 € a získali sme 18 nových používateľov.
01.03.2023

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica spoločne so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa aj tento rok aktívne zapojí do 24. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.
V týždni od 6. marca do 12. marca 2023 pod vyhláseným mottom „Knižnice pre všetkých – záruka kvalitných informácií " sa môžete opäť tešiť na svoje obľúbené akcie. Viac >>

Knižné novinky

12.01.2024

Neonatologie

Neonatologie
Tretie vydanie monografie vychádza po desiatich rokoch od prvej úspešnej publikácie. Kniha poskytuje ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Zahŕňa nové postupy, ktoré reflektujú dynamický vývoj tohto odboru v posledných rokoch. Kniha je rozdelená do troch celkov: A: Perinatologie, B: Onemocnení, klinické a laboratorní problémy novorozenců a kapitola C: Základná farmakoterapia v neonatológii – poskytuje základné informácie o liečivách používaných v neonatológii, indikáciách a dávkovacích schémach. Oproti starším vydaniam je publikácia rozšírená o ďalšie oblasti, ako napr. genetiku, paliatívnu starostlivosť, infekcie a ďalšie. Každá téma je spracovaná vo forme „manuálu“, od symptómu k diagnóze. Publikácia je určená pediatrom a neonatológom všetkých zdravotníckych zariadení, najmä však v stredných a menších zariadeniach, ktoré nemajú široké zázemie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Mala by slúžiť aj ako zdroj odborných informácií pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v pediatrii a neonatológii, rovnako ako aj pre špecializačné vzdelávanie ďalšieho zdravotníckeho personálu.
Signatúra: K 60937
13.12.2023

Autizmus od A po S

Autizmus od A po S
Autizmus je neurovývinová porucha, ktorá nemá presne definovaného vinníka, nedá sa rýchlo a jednoducho odhaliť, nepoznáme liek na jej vyliečenie. Mnoho rodičov stojí pred rozhodovaním čo robiť po diagnostike, ako ochoreniu lepšie porozumieť, kde nájsť odpovede na otázky a ako s deťmi následne pracovať. Kniha sa na 16-tich kapitolách venuje celej tejto problematike. Jej autormi sú renomovaní odborníci, lekári, vedci, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, logopédi, liečební a špeciálni pedagógovia, ktorí prinášajú najaktuálnejšie informácie, trendy a štandardy používané pri skríningu, diagnostike a manažmente starostlivosti o týchto pacientov. Kapitoly sú rozšírené o praktické rady a o svedectvá rodičov, ktoré upozorňujú, aké dôležité je stať sa vnímavými pre potreby ľudí s touto poruchou, a rovnako aj pre potreby ich rodín. Kniha je určená nielen rodičom, ale aj širokej verejnosti, aby sa povedomie o ochorení rozšírilo a aby ľudia trpiaci touto chorobou boli menej odsudzovaní, viac chápaní, a najmä, aby informácie prezentované spoločnosti odrážali najnovšie poznatky o autizme.
Signatúra: K 60877
22.11.2023

Menopauza

Menopauza
Menopauza neobíde ani jednu zo žien. Ako je teda možné, že vieme tak málo o niečom, čím práve teraz prechádzajú mnohé z nás? Je najvyšší čas nadobro sa rozlúčiť s pocitmi hanby, utajovaním, strachom a dezinformáciami o tejto závažnej téme. Kvalitných informácií na túto tému nikdy nie je dosť. Spoluautorky v tejto knihe rozoberajú a vysvetľujú najnovšie vedecké poznatky, odhaľujú a uvádzajú na pravú mieru škodlivé mýty. Vzali si na mušku všetky tabu týkajúce sa perimenopauzy a menopauzy. Ich výklad sprevádzajú osobné príbehy celej plejády žien, ktoré boli ochotné zapojiť sa do diskusie. Názorne demonštrujú a pomáhajú pochopiť, že hoci priebeh menopauzy môže byť u každej ženy iný, všetky sme v tomto ohľade na jednej lodi, a to nás spája a učí spolupatričnosti. Váš život sa nástupom menopauzy ani zďaleka nekončí. Práve naopak, je predzvesťou druhej jari, ktorú vám táto kniha pomôže v pohode a kvalitne prežiť.
Signatúra: K 60867
10.11.2023

Dětská pneumologie

Dětská pneumologie
Kniha je novým, kompletne aktualizovaným 2. vydaním so zameraním na klinickú prax, jedinečná svojim rozsahom a hĺbkou spracovania tejto témy. Prvá časť sa venuje všeobecným kapitolám ako je napr. funkčná anatómia, fyzikálne vyšetrenia, diferenciálna diagnostika. Obsahuje tabuľky venované laboratórnej diagnostike infekčných chorôb a ich liečbe s prehľadom aktuálne odporúčaných liečiv s ich dávkovaním. Väčšia časť všeobecnej kapitoly je venovaná aj funkčnému vyšetreniu pľúc a endoskopickým výkonom spolu s názornou obrazovou dokumentáciou. Špeciálna časť je zameraná na vybrané infekčné a chronické respiračné ochorenia, respiračné prejavy vybraných mimopľúcnych ochorení, vrodené vývojové vady, starostlivosť o pacienta s tracheostómiou, rehabilitáciu a kúpeľnú starostlivosť. Sú pridané aj úplne nové kapitoly, ako nádorové ochorenia v detskej pneumológií a pľúcne prejavy iných onkologických ochorení, neinvazívna pľúcna ventilácia, respiračná problematika imunodeficientných stavov, ochorenie covid-19 u detí, paliatívna starostlivosť. Publikácia je určená pre postgraduálne štúdium, zaujme pediatrov, praktických lekárov pre deti a dorast, pneumológov a alergológov. Viac >>
Signatúra: K 60858