Aktuality

16.03.2022

Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok zapojila do celoslovenského Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebehol v dňoch 28.02.2022-06.03.2022. Do akcie Týždeň bez poplatkov sa zapojilo celkom 111 používateľov. Bezplatnú ročnú registráciu (obnovenie členstva v knižnici) využilo 54 používateľov a 18 ich využilo možnosť vrátenia dokumentov s odpustením sankčných poplatkov za upomienky. V tomto týždni sme tiež získali 4 nových používateľov.
24.02.2022

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská lekárska knižnica sa aj tento rok aktívne zapojí do 23. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa prvý marcový týždeň od 28.2.–6.3.2022 s mottom - "Knižnice pre všetkých". Počas Týždňa slovenských knižníc môžete využiť nasledujúce obľúbené bonusy:
  • odpustíme Vám poplatok za registráciu a predĺženie platnosti čitateľského preukazu
  • zapožičanú literatúru po uplynutí doby výpožičky môžete vrátiť bez sankčného poplatku
Tešíme sa vašu návštevu Viac >>
18.01.2022

Ukončenie prístupu k národnej licencii SNK k databázam GALE

K 31. 12. 2021 bol ukončený prístup Národnej licencie Slovenskej národnej knižnice k databázam GALE.
19.11.2021

Slovenská lekárska knižnica má 70 rokov

Slovenská lekárska knižnica si v tomto roku pripomína 70. výročie založenia. Vedúca Odboru Slovenská lekárska knižnica Mgr. Beatrix Gundelová v rozhovore okrem iného prezradila, o aké služby je aktuálne najväčší záujem či koľko publikácií priemerne pribudne do knižnice každý mesiac.
07.04.2021

Ukončenie činnosti MEDLIB o.z.

Oznamujeme všetkým priaznivcom MEDLIB o.z., že ku dňu 1.1.2021 ukončilo svoju činnosť.

Knižné novinky

19.07.2022

Preventivní medicína

Preventivní medicína
Myšlienka, že prevencia v medicíne je účinnejšia ako liečba, je stará viac ako 100 rokov, pričom sa jednotlivé medicínske odbory významne líšia v účinnosti preventívnych opatrení. Tretie aktualizované vydanie publikácie Preventivní medicína je praktickým kompendiom zahŕňajúcim všetko, čo by mal lekár vedieť o dostupných preventívnych opatreniach v oblasti diagnostiky, rád týkajúcich sa životného štýlu a diéty a akejkoľvek farmakoterapii aplikovanej s cieľom zabrániť vážnym a nezvratným poškodeniam. Viac >>
Signatúra: K 60284
08.07.2022

Klinická výživa

Klinická výživa
Monografia Klinická výživa je komplexným textom, ktorý sa zaoberá výživou vo všetkých jej aspektoch. Zaoberá sa históriou klinickej výživy, jednotlivými makro- i mikronutrientmi a ich metabolizmom, zásadami správnej výživy i alternatívnymi smermi, výživou v športe, diétnym systémom i výživou v rôznych obdobiach života. V ďalšej časti sú podrobne prebrané aspekty klinickej výživy u ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu. Svoje miesto majú aj kapitoly o dedičných metabolických ochoreniach, potravinových alergiách a poruchách príjmu potravy. Viac >>
Signatúra: K 60271
23.06.2022

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění
Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín a každý lekár bez ohľadu na špecializáciu prichádza pravidelne do kontaktu s pacientmi s chorobami srdca a ciev. Cestou ku správnej diagnóze je vždy dobrá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a správna indikácia ďalších vyšetrení. Práve im sa venuje táto publikácia v plnej šírke. Viac >>
Signatúra: K 60409
17.06.2022

Dětská přednemocniční a urgentní péče

Dětská přednemocniční a urgentní péče
Široký autorský kolektív pripravil prehľadnú knihu určenú pre lekárskych i nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa vo svojej práci môžu stretnúť s dieťaťom v ťažkom stave a ktorá im poskytne orientáciu v starostlivosti o detského pacienta. Text zahŕňa urgentné stavy a situácie predovšetkým z oblasti detskej chirurgie, traumatológie a vnútorného lekárstva. Sú tu popísané stavy vznikajúce následkom dopravných nehôd, pádov z výšky, topenia sa, popálenia, ale tiež po útokoch zvieraťa či intoxikáciách. Viac >>
Signatúra: K 60435