Rozptýlená myseľ

Gábor Maté, M.D.
NOXI 2022
Signatúra: K 61215

Rozptýlená myseľKniha sa venuje poruche pozornosti, ktorá býva súhrnne označovaná aj skratkou ADD (ang. attention deficit disorder). V tejto knihe sa používa práve tento termín, ako súhrnné označenie týchto porúch bez ohľadu na konkrétnu diagnózu.

Jej autorom je lekár, ktorý má s touto poruchou bezprostrednú skúsenosť, takže okrem vlastných postrehov, ponúka aj informácie pojednávajúce o podstate a povahe tejto poruchy, vysvetľuje dôležitosť pevnej a bezpečnej vzťahovej väzby rodičov a detí, venuje sa aj procesom uzdravovania.

Kniha nie je venovaná iba rodičom detí s touto poruchou, ale aj dospelým, ktorí týmito problémami sami trpia. Je písaná ľahko zrozumiteľným štýlom, vhodná pre všetkých čitateľov. Informácie, ktoré ponúka môžu pomôcť lepšie pochopiť ľudí potýkajúcich sa denne s týmto problémom, ale aj vysvetliť niektoré vzorce správania seba samého.

Z knihy vyberáme dva úryvky:

Z kapitoly 1. Samá kaša a odpadkový kôš: „...Porucha pozornosti vysvetľovala aj moju tendenciu narážať do dverí, búchať si hlavu o police na stene, zhadzovať predmety a vrážať do ľudí, pretože si ich až do poslednej chvíle nevšimnem...“

Z kapitoly 2. Mnohé nevyšliapané chodníčky: „...Dospelí s poruchou pozornosti môžu pôsobiť ako povýšeneckí až arogantní alebo ako unavujúco urečnení chvastúni. Pre mnohých je typické neustále vtipkovanie, nekontrolovateľný rečový prejav, zdanlivo náhodné a nezmyselné preskakovanie z témy na tému a neschopnosť vyjadriť myšlienku bez toho, aby použili kompletnú slovnú zásobu...“