Kontakty

Národné centrum zdravotníckych informácií
Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Odbor Slovenská lekárska knižnica
Mgr. Beatrix Gundelová – vedúca odboru
e-mail:beatrix.gundelova@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 820
mobil:0905 416 227

Oddelenie knižničného fondu
RNDr. Bela Štalmašeková
e-mail:bela.stalmasekova@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 821

Oddelenie bibliografie a informačných služieb
Alena Feketeová
e-mail:alena.feketeova@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 703

Požičovňa
e-mail:pozicovna@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 792

Študovňa časopisov
e-mail:studovna@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 799

Rešeršné služby
e-mail:irina.fialkova@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 823

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)
e-mail:mvs@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 702

Študovňa dokumentov WHO
e-mail:studovna@nczisk.sk
tel.:02 / 57 269 799