Výstava kníh z dermatológie

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny.

Mesiac október je venovaný dermatológii a Svetovému dňu psoriázy (29.10.)

Dermatológia - október 2011

 
Signatúra Titul

Rok vydania
1. 2200/55 Rehák, A. :Diagnostický atlas kožných chorôb. - Bratislava : SAV 1955
2. 699/58 Gawalowski, K. : Obecná dermatologie. - Praha : SZN 1955
3. 1800/58 Trýb, A. : Praktická dermatologie. - 6. přeprac. vyd. - Praha : SZN 1958
4. 1756/58 Graciansky, P. : Atlas der Dermatologie I. - Stuttgart
5. 1187/61 Chmel, L. : Kožné a pohlavné choroby. - Martin : Osveta 1961
6. 1597/64 Chmel, L. : Štúdia o epidemiológii a experimentálnej terapii dermatomykóz. - Bratislava : SAV 1964
7. 2507/65 Bielický, T. : Dermatovenerologie praktického lékaře. - Praha : SZN 1965
8. 2523/65 Šťáva, Z. : Interní medicína a dermatologie. - Praha : SZN 1965
9. 488/66 Gottron, H. A. : Dermatologie und Venerologie. - Stuttgart : Thieme 1965
10. K 1123 Chmel, L. : Laboratórne vyšetrovacie metódy v dermatológii a venerológii. - Bratislava : SAV 1954
11. K 13568 Rehák, A. : Dermatovenerológia pre pediatrov. - Martin : Osveta 1978
12. K 16152 Hegyi, E. : Praktická terapia kožných a pohlavných chorôb. - Martin : Osveta 1979
13. K 48243 Arenberger, P. : Dermatologie : eikosanoidy u psoriázy. - Praha : Czechopress Agency 1999
14. 2034/72 Hegyi, E. : Diagnostika a terapia v dermatovenerologickej praxi. - Martin : Osveta 1972
15. K 10567 Junas, J. : Ivan Stodola v šľapajach Hippokrata. - Martin : Osveta 1977
16. K 42219 Hegyi, E., Stodola, I. : Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. - Bratislava : Hegprof 1993
16. K 50176 Hegyi,L. : Dermatovenerologický atlas. - Martin : Osveta 1990

29. október – Svetový deň psoriázy

 
Signatúra Titul

Rok vydania
1. Z 1033 Abstrakty prednášok : odborný kongres Smrdácke dni 2006, 29.-30.9.2006 2006
2. Z 1368 Dermatózy detí : abstrakty. - Bratislava : Slovenská dermatologická spoločnosť 2010
3. K 49011 Arenberger, P. : Mediátory v kůži. - 1. vyd. - Praha : Czechopress Agency 2001
4. K 51141 Diety při onemocnění lupénkou. - Praha : Sdružení MAC 1998
5. K 54575 Péč, J. : Chronická ložisková psoriáza. - Banská Bystrica : Dali- BB 2006