Svetový deň osteoporózy

Slovenská lekárska knižnica Vás pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy pozýva na prednášku Doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej, CSc. na aktuálne témy Bioregeneračná medicína – nový interdisciplinárny odbor a Strava a civilizačné ochorenia z pohľadu zmien pH v organizme.
Prednáška sa uskutoční 20. októbra 2011 o 14:30 hod. v priestoroch študovne Slovenskej lekárskej knižnice.

» Pozvánka (PDF, 132 kB)