Upozornenie

Z dôvodu ochorenia prednášateľky Doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej, CSc sa dnešná prednáška Bioregeneračná medicína – nový interdisciplinárny odbor a Strava a civilizačné ochorenia z pohľadu zmien pH v organizme neuskutoční. Ďakujeme Vám za porozumenie.