POĎAKOVANIE

Milí používatelia,
ďakujeme Vám všetkým za ochotu a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka zameraného na vašu spokojnosť so službami knižnice. Veľmi nás potešilo pozitívne hodnotenie našej činnosti a poskytovaných služieb. Vaše hodnotenia, pripomienky a návrhy sú pre nás námetom a motiváciou na ich skvalitnenie a zlepšenie. Po spracovaní prieskumu zverejníme výsledky v rubrike Ankety a prieskumy.