Požičiavanie kníh komfortnejšie

Nová služba Slovenskej lekárskej knižnice prináša vypožičané dokumenty priamo domov
 
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave pripravuje pre svojich používateľov novú službu – zasielanie vypožičaných dokumentov priamo domov, resp. na pracovisko bez nutnosti osobne navštíviť knižničné priestory.
 
Slovenská lekárska knižnica – vedecká knižnica s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií, poskytuje knižnično-informačné služby z oblasti medicíny a zdravotníctva z domácich a zahraničných informačných zdrojov s cieľom zabezpečiť celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov ale aj širokej laickej verejnosti.
 
Novou službou knižnica reaguje na požiadavku, ktorá vyplynula z dotazníkového prieskumu spokojnosti používateľov so službami knižnice.
 
„Zavedením zásielkovej služby kníh a časopisov sa snažíme ešte viac skvalitniť a rozšíriť naše služby a uľahčiť prístup k požadovaným dokumentom“, povedala PhDr. Marta Žilová, riaditeľka Slovenskej lekárskej knižnice.
 
„Táto služba prináša benefit najmä pre mimo bratislavských používateľov. Po vyhľadaní knihy v online katalógu si budú môcť vybrať spôsob, akým si želajú doručiť zásielku – dobierkou, alebo kuriérom“ uviedol Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.