Svetový deň zdravia 7.apríla 2011

Slovenská lekárska knižnica si v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho založenia. V rámci tohto jubilea pripravuje počas celého roka viaceré propagačné aktivity a odborné podujatia. Jedno z prvých podujatí, ktoré organizovala Slovenská lekárska knižnica a Občianske združenie MEDLIB, sa konalo v rámci Týždňa slovenských knižníc pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a bolo venované Svetovému dňu zdravia.
 
Riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH a vedecká tajomníčka Slovenskej lekárskej spoločnosti MUDr. Irina Šebová, CSc. vo svojej odbornej prednáške objasnili príčiny vzniku antimikrobiálnej rezistencie a vysvetlili prečo je v súčasnosti pre ľudstvo globálnou hrozbou. Zaujímavé boli porovnávania výskytu antimikrobiálnej rezistencie v európskych štátoch ako aj informácie o očakávaných nových antimikrobiálnych látkach. Téma antimikrobiálnej rezistencie a jej šírenia bola prezentovaná na výstavke kníh z fondu SlLK, ako aj všetkých správ o zdraví vo svete World Health Reports vydaných Svetovou zdravotníckou organizáciou za roky 1995 – 2010 pri príležitosti Svetového dňa zdravia. Účastníci podujatia si na základe podaných odborných informácií plne uvedomili význam tohtoročného hesla Svetového dňa zdravia: Ak nezasiahneme dnes, zajtra nebude čím liečiť. Pre účastníkov podujatia boli spracované informačné materiály Antimikrobiálna rezistenia a Ako správne užívať antibiotiká.