Výstava kníh z endokrinológie

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny. Mesiac November je venovaný endokrinológii a Svetovému dňu diabetu (14.11.).

Endokrinológia a diabetes - november 2011


Signatúra Titul Rok vydania
2022/58 Netoušek, M.: Vnitřní lékařství
Praha
1957
559/58 Kiss, F., Barta, L.: Diabetes mellitus in Kindesalter
Akadémia Kiadó Budapest
1957
28/59 Cameron, A. T. : Recent advances im endocrinology
Philadelphia
1947
2391/60 "Wolstenholme, G. E. W.: Ciba foundation colloquia on endocrinology, vol. 12 London" 1958
2394/60 "Wolstenholme, G. E. W.: Ciba foundation colloquia on endocrinology, vol. 8 London" 1955
1759/63 Ondrejička, M.: Vnútorné choroby 2
Osveta
1963
499/64 L´endocrinologie et  l´cell
Le Caire
1937
356/66 Therapie innerer Erkrankungen
Jena
1966
1227/69 Watson, C. J.: Outlines of Internal Medicine
Dubuque
1963
1608/56 Hejda, B.: Diabetes mellitus
Praha
1956