Tuberkulóza včera, dnes a zajtra

Dňa 24. 3. 2012 sme si pripomenuli Svetový deň tuberkulózy, každoročne vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou ako významný deň objavu bacila tuberkulózy, ktorý v roku 1882 objavil lekár Róbert Koch.

Pri tejto príležitosti, ako aj Týždňa slovenských knižníc, pripravila Slovenská lekárska knižnica odbornú prednášku Tuberkulóza včera, dnes a zajtra. Prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. privítala riaditeľka PhDr. Marta Žilová a ako prejav poďakovania za spoluprácu mu odovzdala knižný dar. Zároveň poďakovala prof. Krištúfkovi za DVD s názvom 50 rokov očkovacej látky proti TBC, ktoré daroval do fondu SlLK.

Erudovaná prezentácia pána profesora bola zameraná na objasnenie príčiny vzniku ochorenia, jeho vývoja a vzostupe chorobnosti u nás ako i v európskom a svetovom meradle. Zameral sa na metódy prevencie tuberkulózy, patogenézu tuberkulóznej infekcie pľúcnej i mimopľúcnej, význam a účinnosť očkovania proti TBC v minulosti a dnes. Podľa jeho vyjadrenia je TBC v súčasnosti jedným z komplikujúcich ochorení pri vrodených alebo získaných imunodeficitoch, napr. pri epidémii AIDS. V závere svojej prednášky odpovedal na otázky prítomných účastníkov.