Ako využiť kuriérsku službu-DSD

Čo je kuriérska služba DSD?

Kuriérska služba DSD – doručovacia služba dokumentov poskytuje používateľom možnosť požiadať o doručenie vyhľadaných dokumentov poštovou alebo kuriérskou službou priamo do domu alebo na pracovisko. Veríme, že nová služba DSD Vám uľahčí doručenie dokumentov a sprístupní zaujímavé informácie práve v prípadoch, kedy Vám pracovné vyťaženie nedovoľuje navštíviť knižnicu osobne.
Vyžiadanie dokumentov sa realizuje pomocou ikony, ktorá sa zobrazuje pri všetkých záznamoch, ktoré spĺňajú kritériá na zaslanie originálu dokumentu alebo kópie článku, prípadne kapitoly.

Aké dokumenty si môžete vyžiadať touto službou?

 • dokumenty z fondu knižnice
 • voľné dokumenty (nevypožičané, nevyžiadané, nerezervované)
 • dokumenty, ktoré nie sú vloženou prílohou
 • články z dostupných časopisov
 • kapitoly z dostupných kníh a zborníkov

Ako využívať službu DSD?

 1. Prihláste sa pri vstupe do katalógu, alebo využite možnosť prihlásenia až pri voľbe služby DSD.
 2. Prejdite na stránku Vyhľadávanie, zadajte požiadavku do hľadaného termínu a vyhľadajte.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania:
  1. kliknite na ikonu DSD pri zázname, ktorého dokument chcete doručiť,
  2. ak chcete službu DSD využiť pre väčší počet dokumentov, využite možnosť vloženia vybraných záznamov do košíka. Následne kliknite na ikonu DSD pri jednotlivých záznamoch.
 4. Automaticky budete presmerovaný do formulára s vyplnenými údajmi o dokumente (nie je možné ich meniť) a Vašimi kontaktnými údajmi, ak ich máte uložené vo svojom konte.
 5. Kontaktné údaje môžete zmeniť. Ak ich nemáte v konte zapísané, je nutné kontaktné údaje doplniť.
 6. Vyberte spôsob doručenia dokumentu.
 7. Do poznámky môžete doplniť preferovaný čas doručenia, prípadne zapísať inú správu pracovníkom knižnice.
 8. Vybraním dátumu môžete stanoviť najneskorší termín doručenia dokumentu.
 9. Po vyplnení formulára údaje odošlite pomocou tlačidla Odoslať.
 10. Po odoslaní kliknite na odkaz Návrat a vrátite sa na konkrétnu stránku alebo do košíka.
 11. Ak ste si vyžiadali doručenie knihy, vytvorte elektronickú žiadanku kliknutím na zelenú ikonu, čím zabezpečíte blokovanie vybraného dokumentu pre iného používateľa.