Chcem si rezervovať knihu

Rezervovať titul (okrem učebnicovej literatúry) môžete vtedy, ak žiaden exemplár nie voľný, ale všetky sú vypožičané alebo vyžiadané inými používateľmi.

Ako postupovať?

 • Ak je k vyhľadanému záznamu priradená ikona , znamená to, že dokument nie je voľný a môžete si ho len rezervovať,
 • kliknutím na túto ikonu Vám systém automaticky ponúkne možnosť prihlásiť sa, zadať alebo vybrať dátum z kalendára pre platnosť Vašej rezervácie, • Vaša rezervácia bude platná do dátumu, ktorý ste zadali pri jej tvorbe, alebo ak ste nevyužili možnosť zadania dátumu „rezervovať do“, platnosť Vašej rezervácie bude automaticky nastavená na 3 týždne odo dňa zadania,
 • platnosť rezervácie si môžete sami predĺžiť až 6x,
 • každá prolongácia predlžuje platnosť rezervácie o 21 dní bez ohľadu na to, aký dlhý interval bol zadaný pri jej tvorbe,
 • ak v priebehu platnosti Vašej rezervácie bude dokument vrátený a Vaša rezervácia je v poradí rezervácií prvá, bude Vám oznámené, že máte dokument pripravený na vyzdvihnutie a do kedy je nutné dokument vyzdvihnúť,
 • na vyzdvihnutie rezervácie je stanovená lehota 10 pracovných dní odo dňa zaslania upozornenia.

Na čo si dávať pozor pri tvorbe rezervácie?

 • Pri dokumente, ktorý nie je voľný, je dôležité si všimnúť, či je len vypožičaný, alebo aj rezervovaný,


 • v prípade, že po vyhľadaní titulu sa pri ňom zobrazí hlásenie o dĺžke fronty rezervácií, znamená to, že na titul je už vytvorená jedna rezervácia a Vaša rezervácia bude zaradená do poradia ako druhá,


 • pri tvorbe rezervácie zohľadnite dĺžku zadávanej platnosti vzhľadom k predpokladanému dátumu návratu a Vášmu poradiu vo fronte rezervácií,


 • ak uplynie platnosť Vašej rezervácie a dokument sa medzitým neuvoľnil, Vaša rezervácia bude automaticky zrušená.

Na čo si dávať pozor, aby Vám rezervácia neprepadla?

 • Ak si do termínu, ktorý Vám bol oznámený, dokument nevyzdvihnete, systém automaticky zruší Vašu rezerváciu a uvoľní dokument pre iných používateľov,
 • v prípade, že do uvedeného termínu, si dokument nemôžete vyzdvihnúť, požiadajte pracovníkov knižnice o predĺženie držanej rezervácie, aby Vám neprepadla.
Dátum poslednej aktualizácie: 13.7.2020