Ponuka zdrojov na vyhľadávanie

Slovenská lekárska knižnica pripravila svojim používateľom, okrem možnosti vyhľadávania vo vlastnom katalógu a jeho špecializovaných súčastiach, aj možnosť výberu ďalších externých slovenských alebo zahraničných zdrojov.
Pod ikonou Info nájdete informácie o obsahu, zameraní a využití konkrétneho zdroja.
 

Základný vyhľadávací zdroj

Vstupom do online katalógu knižnice má každý používateľ automaticky nastavený základný vyhľadávací zdroj – Slovenská lekárska knižnica - Katalóg. Je zobrazený v položke Prehľadávané zdroje pod okienkami vyhľadávacích kritérií a termínov. Každý zdroj z katalógu knižnice zobrazuje aj počet záznamov v konkrétnom zdroji.
 
 

Zmena vyhľadávacích zdrojov

Zmenu vyhľadávacieho zdroja alebo doplnenie ďalších zdrojov zrealizujete vstupom do menu položky Zdroje.
Každú zmenu je vždy potrebné potvrdiť tlačidlom Uložiť.
 
Výberom viacerých vyhľadávacích zdrojov sa Vám zúži alebo rozšíri rozsah vyhľadaných záznamov. Na základe predbežných výsledkov sa môžete rozhodnúť, ktorý z vybraných zdrojov budete ďalej prezerať, napr. len články z databázy Bibliographia medica Slovaca. Výber zrealizujete kliknutím na zvolený zdroj.
 

Externé vyhľadávacie zdroje

Slovenská lekárska knižnica Vám ponúka tiež možnosť simultánneho vyhľadávania v niektorých vybraných externých zdrojoch a katalógoch slovenských a zahraničných knižníc v natívnom prostredí knižnično-informačného systému knižnice. V ponuke sú tiež ďalšie externé zdroje so samostatným vyhľadávaním v prostredí vybraného zdroja - PubMed (National Library of Medicine, Bethesda USA), HighWire (University of Stanford, USA), Google a Google Scholar.
Podmienkou vyhľadávania vo viacerých zdrojoch je aspoň jedno spoločné vyhľadávacie kritérium. Vo väčšine prípadov zostáva v ponuke len jediné vyhľadávacie kritérium „všetky polia“. V prípade, že zvolené zdroje nemajú žiadne spoločné kritérium, zostane voľba pre vyhľadávacie kritérium prázdna a je nevyhnutné z vybraných zdrojov vylúčiť nekompatibilné zdroje.

Výsledok vyhľadávania v zdrojoch zobrazovaných v natívnom prostredí online katalógu knižnice je identifikovateľný konkrétnym počtom vyhľadaných záznamov.
 
Na základe výsledkov vyhľadávania sa môžete rozhodnúť, ktorý z vybraných zdrojov budete ďalej prezerať, napr. záznamy z databázy publikačnej činnosti Slovenskej akadémie vied. Výber zrealizujete kliknutím na zvolený zdroj. Pri výbere viacerých zdrojov na vyhľadávanie zostávajú tieto vo výsledku vyhľadávania stále zobrazené v tabuľke a môžete medzi nimi postupne prechádzať. Zdroj, ktorý práve prezeráte je zvýraznený v tabuľke tučným písmom a ikonou .

Vyhľadávanie v externých zdrojoch, dostupných len v ich vlastnom prostredí, je identifikovateľné podľa oznamu „externý odkaz“.

Výsledok vyhľadávania zobrazíte kliknutím na vybraný zdroj, ktorý sa následne otvorí v novom okne prehliadača a zobrazia sa ihneď výsledky Vášho vyhľadávania.


Dátum poslednej aktualizácie: 13.7.2020