Ako vyhľadávať

Na vyhľadávanie dokumentov môžete použiť dva spôsoby vyhľadávania, máte k dispozícii široký výber vyhľadávacích kritérií (položky, v ktorých sa bude hľadať zadaný termín), môžete ľahko pridávať ďalšie kritériá na vyhľadávanie s použitím preddefinovaných logických operátorov a vyhľadávanie dopĺňať výberom niektorých filtrov z ponúkaných limít.

Aké spôsoby vyhľadávania môžete použiť?

 1. vyhľadávanie – použitie vyhľadávacích kritérií na jednoduché alebo rozšírené vyhľadávanie
 2. Slovník – listovanie v abecedných prehľadoch jednotlivých vyhľadávacích kritérií a tvorba tzv. CQL dotazu
 1. Vyhľadávanie

   
  Aké možnosti ponúka vyhľadávanie?
  • výber vyhľadávacieho kritéria - môžete použiť primárne nastavené kritérium na vyhľadávanie – Všetky polia alebo vybrať z ďalších možností, ktoré systém ponúka (v zobrazení nie je kompletná ponuka)

  • hľadaný termín– táto časť slúži na zápis slova alebo viacerých slov, ktoré chcete v katalógu vyhľadať. V tomto okienku je dostupný tzv. našepkávač, ktorý pri zápise termínu postupne zobrazuje pod vyhľadávacím poľom ponuku výrazov podľa počiatočných znakov, ktoré ste už napísali. Môžete tak vyhľadávať dlhšie slová alebo slovné spojenia bez toho, aby ste ich museli celé vypisovať.

  • forma výskytu hľadaného termínu – predvolená forma výskytu je všetky slová, t. j. každé zo zapísaného hľadaného termínu sa musí nachádzať vo vyhľadávacom kritériu tak, ako bolo zapísané, avšak nezáleží na ich poradí. Na výber sú ešte formy: fráza, kompletný termín a aspoň jedno zo slov. Pri forme výskytu Fráza sa zapísaný termín musí nachádzať vo vyhľadávacom kritériu v presnom poradí slov a v rovnakom zapísanom tvare. Kompletný termín znamená zápis hľadaného termínu v úplnom znení tak, ako je uložený vo vyhľadávacom kritériu. Forma výskytu aspoň jedno zo slov umožňuje vyhľadať záznamy obsahujúce vo vyhľadávacom kritériu aspoň jedno zo zapísaných rôznych termínov.


  • pridanie ďalších vyhľadávacích kritérií - kliknutím na ikonu sa automaticky pridá riadok s ďalšou kompletnou možnosťou voľby vyhľadávacieho kritéria, zadania ďalšieho termínu na vyhľadanie. Voľbou niektorého z ponúkaných logických operátorov vyhľadávanie rozšírite (alebo), zúžite (a súčasne) alebo vylúčite (a nie).


  • špecifikácia vyhľadávania pomocou voľby niektorého z filtrov ponúkaných v záložke Limity Svoje vyhľadávanie môžete ešte doplniť jedným alebo viacerými filtrami, čím svoje vyhľadanie môžete ešte zúžiť a konkretizovať – rok vydania, druh dokumentu, jazyk dokumentu, krajina vydania a dostupnosť dokumentu
    
  • v záložke Nastavenie môžete zmeniť zobrazovací formát alebo spôsob triedenia. Primárne je vyhľadávanie nastavené na Nerozlišovať diakritické znamienka, ktoré zabezpečuje vyhľadanie všetkých variant hľadaného termínu.


  • ak potrebuje zmeniť vyhľadávanie, pôvodné zadanie môžete kompletne odstrániť stlačením odkazu vymazať formulár

 2. Slovník

   
  Funkciu Slovník môžete využiť ako pomôcku pri vyhľadávaní len v online katalógu knižnice a jeho špecializovaných častiach.
   
  Čo je funkcia Slovník a kedy je vhodné jej použitie?
  Funkcia Slovník ponúka prehľad všetkých slov alebo kompletných termínov použitých pri spracovaní každého dokumentu s počtom výskytov každého termínu v celej databáze. Môžete ju využiť vo všetkých dostupných vyhľadávacích kritériách najmä vtedy, keď nie ste si istý termínom, ktorý chcete použiť na vyhľadávanie, či sa v katalógu nachádza alebo nie. Výhodou „slovníkového“ vyhľadávania je to, že sa zobrazujú v prehľade len tie termíny, ktoré naozaj aspoň v jednom zázname existujú.
   
  Aký typ prehľadu ponúkajú jednotlivé vyhľadávacie kritériá?
  • prehľad podľa jednotlivých slov umožňuje len jedno kritérium –všetky polia
  • prehľad podľa kompletných termínovvšetky ostatné dostupné vyhľadávacie kritériá


  Ako používať Slovník na vyhľadávanie?
  • Vstupom do menu Slovník sa automaticky zobrazí abecedne radený prehľad slov v predvolenom vyhľadávacom kritériu všetky polia.
  • Ak zvolíte iné vyhľadávacie kritérium a do hľadaného termínu nič nezapíšte, ale dáte Vyhľadať, tiež sa zobrazí abecedne zoradený prehľad vyskytujúcich sa termínov.
  • Ak chcete použiť vyhľadávanie podľa slov, vyberte si kritérium všetky polia, zapíšte hľadaný termín a následne stlačte tlačidlo Vyhľadať.
  • Vyhľadaním zapísaného termínu alebo len časti termínu sa prehľad presunie na zadaný termín alebo jeho najbližšiu alternatívu v abecede, ak sa zapísaný termín v Slovníku nenachádza.
  • Pomocou ikon „nasledujúca stránka“, „predchádzajúca stránka“ môžete v prehľade zobrazených termínov listovať, a tak sa dostať ku konkrétnemu termínu.


  • Zakliknutím termínu/ov zo Slovníka presúvate zvolené termíny do okienka Expertného vyhľadávania. Vložené vybrané termíny sa medzi sebou automaticky spájajú logickým operátorom „or“ (alebo).


  • Logický operátor v okienku Expertné vyhľadávanie môžete prepísať, a tak zvoliť inú stratégiu na vyhľadávanie (napr. „and“ alebo „not“).
  • Ak zvolíte tlačidlo Vyhľadať, tak sa Vami zadané termíny automaticky vyhľadajú v katalógu.
  • Ak však použijete voľbu Odoslať, tak sa Vami zvolené termíny presunú do vyhľadávacieho okienka v menu Vyhľadávanie, čo Vám umožní pridať ďalšie filtre z dostupných limitov.


  • Ak potrebuje vymazať všetky zadané termíny a pokračovať vo vyhľadávaní nanovo, tlačidlom Reset vyčistíte celý formulár.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2020