Neviem sa prihlásiť

Príčin, prečo sa Vám nedarí prihlásiť môže byť viac. Ponúkame Vám niekoľko tipov :

 • Vaše heslo obsahuje číselné znaky
  • skontrolujte, či máte aktívny „Num lock“ na klávesnici, ak ste ju použili pri zápise
  • skontrolujte, aký jazyk máte aktívny
  • ak máte slovenčinu, nepoužili ste pri zápise čísla kláves „Shift“ alebo máte tento kláves nefunkčný
 • Vaše heslo obsahuje písmená „y“ alebo „z“
  • skontrolujte si, aký jazyk máte aktívny
  • ak používate slovenčinu, skontrolujte si, aké rozloženie kláves máte (QWERTY alebo QWERTZ)
 • Vaše heslo obsahuje malé i veľké písmená
  • skontrolujte si, či máte funkčný kláves „Shift“ a či ste ho použili pri zápise na správnom mieste
Ak sa 5x za sebou prihlásite nesprávnym heslom, systém zablokuje Váš prístup na 15 minút.