Chcem si vyžiadať kópiu

Novou spoplatnenou službou v on-line katalógu je možnosť elektronického vyžiadania kópie článku z časopisu alebo inej časti dokumentu pomocou elektronického formulára. Služba je dostupná všetkým riadne registrovaným používateľom s platným preukazom.

Ako postupovať?

 • vyhľadať v katalógu požadovaný titul
 • ak je k záznamu priradená ikonaVyžiadať kópiu, znamená to, že titul je dostupný a môžete si kópiu vyžiadať

 • kliknutím na ikonu s odkazom pri vybranom zázname, systém automaticky dotiahne do elektronického formulára požadované údaje o dokumente
 • v časti Vybraný dokument sa zobrazujú údaje v závislosti od typu záznamu (články, kapitoly, knihy, učebnice a pod.)
 • v časti Doplňujúce informácie k žiadanke sa pri článkoch a kapitolách automaticky doťahuje rozsah strán, avšak pri monografických dokumentoch tento údaj musíte zapísať
  • články, kapitoly


  • monografické dokumenty – knihy, učebnice, zborníky a pod.
 • ďalšou časťou doplňujúcich informácií k žiadanke Formát kópie je voľba farebnej alebo čiernobielej kópie, ako i možnosť objednať dokument len k nahliadnutiu.


 • v súčasnosti je možné prevziať kópie dokumentov len osobne v knižnici


 • do okienka Poznámky pre knihovníka môžete zapísať správu pre knihovníka, ktorý bude vybavovať Vašu žiadosť na kópiu
 • pomocou odkazu na Cenník môžete skontrolovať aktuálne platné ceny a až potom formulár odoslať
 • formulár je správne odoslaný, ak sa Vám zobrazí nasledovná správa:


 • vyžiadanie kópie, resp. nahliadnutie vyhľadaného dokumentu realizujete u každého záznamu samostatne, nie je možné vytvárať hromadné žiadanky.

Prehľad žiadaniek na kópie vo Vašom konte

Všetky Vaše ešte nevybavené žiadanky na kópie dokumentov sa zobrazujú ihneď po vytvorení vo Vašom on-line konte.
 

Prekliknutím odkazu alebo výberom záložky Kópie sa zobrazujú Vaše žiadanky v tabuľke alebo vo forme zoznamu.


 
Žiadanky na kópie si môžete zobraziť i jednotlivo v individuálnom okienku.

 

Zasielanie informácií o vybavení Vašej žiadanky

 • Vybavená žiadanka
  Každá žiadanka na kópiu, resp. nahliadnutie je v systéme registrovaná a vybavovaná samostatne. Lehota vybavenia Vašej žiadanky závisí od umiestnenia dokumentu, z ktorého požadujete kópiu, resp. nahliadnutie a počtu iných žiadostí vytvorených v deň Vášho vyžiadania. O kladnom vybavení Vašej žiadanky budete automaticky informovaný elektronickou poštou.

   

  TIP

  Ak ste si vyžiadali kópie, resp. k nahliadnutiu viaceré dokumenty, počkajte na všetky elektronické správy o ich vybavení a môžete si ich vyzdvihnúť naraz.
 • Zamietnutá žiadanka
  V prípade, že Vaša žiadanka na kópiu, resp. nahliadnutie nemohla byť vybavená, bola zamietnutá a vymazaná, budete o tom upovedomený elektronickou poštou.


   
  Ak dokument bude dostupný v blízkej budúcnosti, pracovníci knižnice Vám do automatickej elektronickej správy pridajú ďalšiu informačnú poznámku.

Nezrealizované zamietnuté žiadanky

Vaše zamietnuté žiadanky na kópie sa uchovávajú v histórii nerealizovaných požiadaviek a môžete si ich prezrieť vo Vašom Konte v menu História v záložke Nerealizované. Kliknutím na názov dokumentu sa presuniete do katalógu na konkrétny záznam a môžete si takto opätovne požiadať o kópiu dokumentu.
 

Novú žiadanku môžete vytvoriť tiež kliknutím na ikonu Bookmark, vybrať možnosť Vyžiadať kópiu a priamo sa presunúť do formulára na vyžiadanie kópie.
 
 

Platby za kópie

Po spracovaní každej žiadanky na kópiu Vám knihovník vypočíta cenu podľa počtu spracovaných kópií z konkrétneho dokumentu a aktuálneho cenníka. Cena za kópie strán je registrovaná ku konkrétnej požiadavke a premietne sa ihneď do záznamu Vašej žiadanky. Jednotlivé ceny si môžete pozrieť on-line vo Vašom konte, v záložke Dlhy po pridaní stĺpčeka Dlh do zobrazenia záznamov v tabuľke. Na konci tabuľky sa priebežne zobrazuje prepočítaná dlžná suma. Po vybavení všetkých Vašich požiadaviek máte zrátanú celkovú dlžnú sumu, ktorú uhradíte pri preberaní kópií.


Dátum poslednej aktualizácie: 13.7.2020