Ako využiť vzdialený prístup – EIZ

Slovenská lekárska knižnica v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou a tvorcami Národného portálu zdravia pripravila a zabezpečila pre svojich registrovaných používateľov dostupnosť externých elektronických informačných zdrojov predplatených knižnicou formou vzdialeného prístupu až na úroveň plných textov a testovací prístup do dvoch klinických informačných zdrojov.

Čo je a čo ponúka služba Vzdialený prístup – EIZ?

Vzdialený prístup – EIZ je nová služba registrovaným používateľom knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupnenie externých elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ) predplatených knižnicou z akéhokoľvek internetového miesta mimo priestorov knižnice. Registrovaný a prihlásený používateľ sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Dostupnosť plných textov je stanovená licenčnou dohodou medzi Slovenskou lekárskou knižnicou a producentom konkrétnej databázy.
V súčasnosti ponúka knižnica formou vzdialeného prístupu externé informačné zdroje – ClinicalKey, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley. Všetky EIZ majú integrované vlastné nadstavbové služby, ktorých využívanie je podmienené individuálnou registráciou používateľa. Ak chce používateľ využívať i tieto služby musí sa v konkrétnej databáze individuálne zaregistrovať. Táto doplnková registrácia však nie je nevyhnutná a nesúvisí s primárnou registráciou do vzdialeného prístupu.
  • Upozornenie
    Na základe podmienok licenčných zmlúv medzi poskytovateľmi databáz a Slovenskou lekárskou knižnicou v Bratislave môžu využívať vzdialený prístup len registrovaní používatelia knižnice. Plné texty elektronických dokumentov podliehajú ochrane autorských práv a ich použitie je povolené výlučne na osobné študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie údajov z ktoréhokoľvek informačného zdroja je prísne zakázané. Taktiež je zakázané distribuovať či predávať materiály a údaje získané z týchto zdrojov.

Ako sa dostanem priamo k elektronickým informačným zdrojom?

Dostupné elektronické informačné zdroje sú integrované do prostredia online katalógu knižnice ako samostatná stránka a priamo dostupné na webových stránkach Slovenskej lekárskej knižnice a na portáli i-med. Slovenská lekárska knižnica ponúka svojim používateľom priamy prístup do EIZ na úvodnej stránke v menu Vzdialený prístup – EIZ.
 

Ste registrovaný používateľ Slovenskej lekárskej knižnice s platnou registráciou?

Ak ste registrovaný používateľ knižnice a máte platnú registráciu, môžete využiť priamy prístup do všetkých databáz priamo z úvodnej webovej stránky knižnice v menu Vzdialený prístup – EIZ. Tento odkaz vyžaduje Vaše prihlásenie klasickým spôsobom, ako pri elektronických výpožičných službách v online katalógu knižnice.
Po prihlásení sa Vám automaticky zobrazí stránka s dostupnými EIZ s aplikovaným vzdialeným prístupom ku všetkým dostupným databázam z akéhokoľvek internetového pripojenia mimo priestorov knižnice.

Identifikácia v externých elektronických informačných zdrojoch

Služba vzdialeného prístupu Vás identifikuje ako registrovaného používateľa knižnice a umožňuje využívať plné texty z ktoréhokoľvek internetového miesta. Vo všetkých dostupných elektronických informačných zdrojoch vyhľadávate v ich lokálnom prostredí rovnakým spôsobom, ako keby ste boli prítomný v knižnici.
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 29.7.2020