Význam ikon v online katalógu

V novej verzii online katalógu knižnice sa môžete stretnúť s ikonami, ktoré sú vzhľadovo síce odlišné, avšak slúžia na vyvolanie rovnakej funkcie. Do katalógu pribudli i niektoré nové funkcie, ktoré sprevádzajú i úplne nové ikonky. Ponúkame Vám ich prehľad, význam a lokalizáciu, kde sa s ktorými môžete stretnúť.

Na rôznych miestach v katalógu

slovensky - výber jazykovej mutácie textov a popisov v online katalógu
anglicky – výber jazykovej mutácie textov a popisov v online katalógu
prihlásenie/odhlásenie – prihlásenie registrovaného používateľa je nevyhnutné na využívanie elektronických služieb knižnice. Odhlásenie je žiaduce z hľadiska ochrany osobných údajov a je v záujme používateľa, aby po ukončení práce v online katalógu sa odhlásil.
box – zaklikávací box na označenie/odznačenie, pridanie/odobratie
rozbaliť – nástroj na otvorenie konkrétnej transakcie v zozname a zobrazenie kompletných údajov v tabuľke
 zbaliť – nástroj na zatvorenie tabuľky s kompletnými údajmi vybranej transakcie
Bookmark – nástroj na ďalšiu prácu so záznamom obsahuje ikony, ktorými sa dostávame do externého prostredia mimo online katalógu a ikony, ktoré majú lokálny význam :
 1. Ikony vo funkcii Bookmark s lokálnym významom
  Moje dokumenty - uloženie záznamu do hlavnej skupiny tejto funkcie, ktorá sa nachádza v konte používateľa
  Export –záznam bude vyexportovaný z katalógu v znakovej sade, ktorú zvolíte (UTF-8, Windows CP1250, Latin2) a vo vybranom formáte (riadkový MARC, ISO2709 a XML)
  Do košíka/Z košíka – záznam sa uloží do košíka alebo sa z neho odoberie
  Email – nástroj na odoslanie konkrétneho záznamu na zadanú adresu elektronickej pošty
  Vyžiadať kópiu – nová služba na vyžiadanie kópie z dokumentu ako sú napr. články alebo kapitoly
 2. Ikony vo funkcii Bookmark odkazujúce na externé zdroje
  Google – pomocou tohto vyhľadávača sa konkrétny dokument sa vyhľadá na internete
  Facebook – ak máte konto na sociálnej sieti, tak po prihlásení sa, môžete odkaz na vybraný dokument zdieľať s priateľmi alebo iba vo vlastnom konte
  Twitter – ak máte konto na sociálnej sieti, tak po prihlásení sa, môžete vybraný dokument zdieľať s priateľmi
  Wikipédia – vyhľadá konkrétny záznam vo wikipédii
  Google knihy – pomocou tohto vyhľadávača sa vyhľadá konkrétny dokument na internete
  LibraryThing – ak máte zriadený účet a prihlásite sa, môže importovať z katalógu vybraný záznam do svojej knižnice prečítaných kníh

Vyhľadávanie

pridať – možnosť pridania ďalších okienok na vyhľadávanie
odobrať – možnosť odobratia pridaných okienok na vyhľadávanie

Zdroje

info – obsahové zameranie a popis databázy alebo informačného zdroja

Výsledky vyhľadávania

Typy dokumentov
kniha, učebnica, zborník a pod.
článok z časopisu, kapitola zo zborníka, knihy a pod.
elektronický dokument (na CD, DVD, online a pod.)
časopis titul, číslo časopisu
video
zvukový dokument

Typy autoritných záznamov
personálna autorita
korporatívna autorita (organizácia, inštitúcia a pod.)
akcia (kongres, seminár a pod.)
názvová autorita - edícia
predmetová autorita (MeSH, heslá SZO, heslá periodík, tematické triedenie)
 
nasledujúca stránka – umožňuje listovanie vo vyhľadaných záznamoch
posledná stránka – umožňuje presun až na poslednú stránku vo vyhľadaných záznamoch
prechádzajúca stránka – umožňuje listovanie vo vyhľadaných záznamoch
prvá stránka – umožňuje presun až na prvú stránku vo vyhľadaných záznamoch
Požičať si – vyžiadanie voľného dokumentu za účelom vypožičania
Požičať si – rezervovanie momentálne nedostupného dokumentu z dôvodu vyžiadania alebo výpožičky iným používateľom
Vyžiadať kópiu – nová služba na vyžiadanie kópie z dokumentov ako sú napr. články alebo kapitoly kníh, zborníkov a pod.
DSD – vybraný dokument si môžete nechať doručiť poštou alebo kuriérskou službou na konkrétnu adresu
Do košíka/Z košíka – záznam sa uloží do košíka alebo sa z neho odoberie
Bookmark – zoskupenie funkcií, ktoré umožňujú ďalšiu prácu so záznamom. Obsahuje ikony, ktorými sa prenesiete do externého prostredia mimo online katalógu a ikony, ktoré majú lokálny význam v rámci katalógu.
Názov dokumentu – prekliknutím sa zobrazí Detail záznamu, v ktorom sa nachádzajú ďalšie funkcie s ikonami:
 • lupa – odkaz na súvisiaci záznam z inej databázy (napr. lupa pri mene autora Vás presunie do databázy autorít)
 • Trvalý odkaz – nástroj na zobrazenie permanentnej URL adresy konkrétneho záznamu. URL adresu môžete skopírovať a uložiť do inej aplikácie ako priamy odkaz na konkrétny záznam v katalógu.
 • To sa mi páči – možnosť ohodnotenia konkrétneho záznamu v rámci online katalógu
 •   – nová funkcia , ktorá umožňuje preniesť odkaz na záznam dokumentu z katalógu do vlastného konta v sociálnej sieti Facebook a pridať k nemu komentár.

Košík

Odstrániť vybrané – vybrané záznamy budú z košíka odobraté.
Vysypať košík – všetky záznamy vložené do košíka budú z košíka odobraté.
Požičať si – vyžiadanie alebo rezervovanie všetkých/vybraných dokumentov v košíku
Moje dokumenty – uloží všetky/vybrané záznamy z košíka do hlavnej skupiny mojich dokumentov v konte používateľa
Vytlačiť – všetky/vybrané záznamy z košíka sa zobrazia v textovom móde v prehliadači. Stránku môžete následne uložiť alebo vytlačiť.
Odoslať na email – odošle všetky/vybrané záznamy v košíku na zadanú adresu elektronickej pošty
Export –všetky/vybrané záznamy z košíka budú vyexportované z katalógu do súbor v znakovej sade, ktorú zvolíme (UTF-8, Windows CP1250, Latin2) a vo vybranom formáte (riadkový MARC, ISO2709 a XML)

Konto

 1. Výpožičky, rezervácie, ... alebo História
  tabuľka – zobrazenie transakcií v prehľadnej tabuľke s doplnkovými údajmi o transakciách
  zoznam – zobrazenie transakcií v jednoduchom riadkovom zozname
  v okne – zobrazenie všetkých dostupných údajov zobrazených transakcií v samostatnej obrazovke
  nastavenie – nástroj na pridávanie alebo skrývanie zobrazovaných stĺpcov v tabuľke transakcií
  zatvoriť – nástroj na zatvorenie samostatnej obrazovky s údajmi o transakciách
 2. Moje dokumenty
  upraviť zoznam skupín – nástroj na prácu so skupinami - možnosť pridania a pomenovania vlastnej skupiny, premenovanie alebo odstránenie skupiny
  vložiť alebo upraviť poznámku – umožňuje zapísať alebo upraviť vlastnú poznámku ku konkrétnemu záznamu dokumentu
  zmazať – odstránenie už nerelevantného záznamu z hlavnej alebo vlastnej skupiny
 3. Moje SDI
  zobraziť – zobrazenie detailných nastavení konkrétneho SDI profilu s rozšírenou možnosťou úpravy alebo vymazania profilu
  upraviť profil – umožňuje zmeniť všetky nastavenia a voľby v konkrétnom SDI profile
  zmazať – vymazanie SDI profilu

Nastavenie

 • Nastavenie katalógu
  jazyk (slovensky/English) – umožňuje nastaviť primárny jazyk pri vstupe do katalógu knižnice