Prezenčné výpožičné služby

Všeobecná študovňa, prízemie, č. 007
tel.: 02/ 57 269 799
Štúdium knižničných dokumentov v študovni knižnice

Používateľ má v študovni voľný prístup k fondu študovne, ktorý tvoria:

Informácie a plné texty článkov, časti dokumentov, si používateľ môže dať vytlačiť, skopírovať, oskenovať, poslať e-mailom, uložiť na CD, DVD, USB podľa licenčných podmienok vydavateľov jednotlivých informačných zdrojov.

Používateľ môže požiadať o inštruktážne a konzultačné školenia k využívaniu elektronických informačných zdrojov a o stratégii rešeršovania.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019