Licencované databázy

Od 1. júna 2012 sú všetky licencované elektronické informačné zdroje dostupné registrovaným používateľom s platnou registráciou formou vzdialeného prístupu až na úroveň plných textov.

 
Popis Platforma OvidSP poskytuje prístupy pre lekárov, študentov, profesorov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj celý zdravotnícky personál. Cez platformu OvidSP sú prístupné plné texty časopisov Neurology (od roku 1995-2020), Neurology: Clinical Practice (od roku 2011-2020), ako aj Open Access tituly vydavateľstva LWW spolu s titulmi predplácanými knižnicou v predchádzajúcich rokoch. Platforma OvidSP tiež umožňuje prístup do databázy Medline.
Obdobie spracúvania variabilné
Typ zdroja bibliografický plnotextový
Dostupnosť plné texty sú registrovaným používateľom dostupné nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice


 
Popis Multiodborová databáza Infotrac vydavateľstva GALE Cengage poskytujúca prístup do titulov z rôznych vedných odborov sa skladá z 3 databáz:
Academic OneFile obsahuje viac ako 18 000 titulov určených pre akademické a vedecké knižnice,
General OneFile obsahuje viac ako 14 000 titulov určených pre verejné a iné knižnice,
InfoTrac Custom Journals obsahuje výber 50 titulov charakterizujúcich profil knižnice
Obdobie spracúvania variabilné
Typ zdroja bibliografický plnotextový
Dostupnosť národná licencia dostupná všetkým registrovaným používateľom nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice


 
Producent Elsevier, Inc., Holandsko
Tematika Lekárstvo, klinické štúdie, postupy procedúr, klinická farmakológia, vzdelávanie pacientov
Popis Obsahom je viac ako 1 100 lekárskych a chirurgických príručiek, viac ako 2 900 monografií klinickej farmakológie liekov, viac ako 600 lekárskych a chirurgických časopisov, viac ako 15 000 vzdelávacích letákov pre pacientov, viac ako 4 500 praktických pokynov, klinické štúdie, cez 17 000 lekárskych a chirurgických videí a viac ako 2, 2 milióna snímok. Súčasťou databázy je aj plne indexovaný MEDLINE.
Obdobie spracúvania variabilné, v závislosti od titulu
Typ zdroja multimediálny, plnotextový
Jazyk anglicky
Dostupnosť plné texty sú registrovaným používateľom dostupné nielen v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, ale i formou vzdialeného prístupu z webového sídla knižnice


 
Tematika Knižnica, informačná veda a technológie
Popis Databáza Library, Information Science and Technology Abstracts
Obdobie spracúvania variabilne
Typ zdroja bibliografický
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižniceScienceDirect
Popis Prístup do plných textov cca 480 open access časopisov z oblasti zdravotníctva a prírodných vied.
Obdobie spracúvania variabilne
Typ zdroja bibliografický
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Producent vydavateľstvo Springer Verlag, Nemecko
Tematika rôzne vedné odbory
Popis cca 1640 plnotextových titulov časopisov z rôznych vedných odborov
Obdobie spracúvania variabilné v závislosti od titulu
Typ zdroja bibliografický plnotextový
Jazyk multijazyčný
Dostupnosť národná licencia dostupná všetkým registrovaným používateľom formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Popis Časopisy z rôznych vedných odborov
Obdobie spracúvania variabilné
Typ zdroja bibliografický, čiastočne plnotextový
Dostupnosť pre všetkých registrovaných používateľov formou vzdialeného prístupu priamo z webového sídla Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave, alebo z prostredia knižnice


 
Tematika multiodborové
Popis Knižnica elektronických časopisov - Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) ponúka jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete, alebo ktoré sú prístupné online v rámci knižnice na základe rôznych typov predplatného. Obsah možno voľne prehliadať, dostupnosť plných textov zatiaľ len z priestorov knižnice. K dispozícii je nemecká a anglická verzia.
Typ zdroja bibliografický s abstraktmi a plnými textami
Dostupnosť plné texty sú dostupné v prostredí Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave kontrolovaným prístupom IP adries. Prostredníctvom vzdialeného prístupu sú dostupné abstrakty a niektoré plné texty článkov publikovaných formou „open access“
Dátum poslednej aktualizácie: 5.2.2020