Vlastné databázy


Bibliographia medica Slovaca
Skratka BMS
Producent Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Tematika medicína, zdravotníctvo, príbuzné vedné odbory
Popis Záznamy o článkoch publikovaných v odborných slovenských časopisoch a záznamy o článkoch slovenských autorov v českých časopisoch dochádzajúcich do knižnice do r. 2012 spracúvané v úplnosti. V r. 2013-2015 sa české časopisy spracovali len výberovo. Od r. 2016 sa obnovilo spracovanie českých časopisov rovnakým spôsobom, aký bol do r. 2012.
Obdobie spracúvania 1996+
Typ zdroja špecializovaná bibliografia
Jazyk slovenský, český, anglický
Dostupnosť voľne dostupné

 
Citačná báza medicíny
Skratka CiBaMed
Producent Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Tematika medicína, zdravotníctvo, príbuzné vedné odbory
Popis Záznamy publikačnej činnosti slovenských autorov a ohlasov na ich práce v článkoch slovenských a českých časopisov (od r. 2013 výberovo ako pre BMS) a v monografických dokumentoch (len do r. 2013 vrátane) dostupných v knižnici. Databáza poskytuje používateľom informáciu, kto, kedy a kde ich citoval. Výstupy z bázy CiBaMed sú súčasťou podkladov pre hodnotenie vedeckých a odborných pracovníkov a ich pracovísk. Podmienkou pravdivosti a overiteľnosti údajov citačných ohlasov na publikačnú činnosť autora je uchovávanie zdrojových dokumentov v knižnici. Báza CiBaMed obsahuje vyše 100 000 záznamov s retrospektívou od roku 2006 a sú súčasťou online katalógu knižnice.
Obdobie spracúvania 1985+
Typ zdroja špecializovaná citačná bibliografia
Jazyk slovenský, český, anglický
Dostupnosť voľne dostupné

Medical Subject Headings - SK
Skratka MeSH-SK
Producent National Library of Medicine, Bethesda, USA a Slovenská lekárska knižnica, Bratislava
Tematika medicína, zdravotníctvo, príbuzné vedné odbory
Popis Slovensko-anglická verzia medzinárodného medicínskeho tezaura MeSH s ročnými aktualizáciami novej medicínskej terminológie, ktorý sa využíva pri indexovaní a vyhľadávaní literatúry podľa predmetu v databázach knižnice a ďalších medzinárodných databázach, napr. Pubmed/Medline.
Obdobie spracúvania 1992+
Typ zdroja terminologický tezaurus
Jazyk slovenský, anglický
Dostupnosť voľne dostupné

 
SlLK - Autority
Producent Slovenská lekárska knižnica, Bratislava
Tematika menné a názvové autority
Popis Záznamy o autoroch, korporáciách, akciách/konferenciách a edíciách spracované na základe dostupných informácií z dokumentov získaných do fondu, citovaných dokumentov. Sú dopĺňané o ďalšie biografické a identifikačné údaje z prístupných sekundárnych zdrojov, napr. oficiálne web stránky organizácií a pod. Pomocou väzieb a odkazov združujú autoritné záznamy všetky bibliografické záznamy , v ktorých sa vyskytujú (napr. dokumenty od konkrétneho autora, rôzne dokumenty z konkrétneho podujatia a pod.)
Obdobie spracúvania 1992+
Typ zdroja autority
Jazyk slovenský, anglický, nemecký
Dostupnosť voľne dostupné
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019