Absenčné výpožičné služby

Požičovňa, prízemie č. 006
tel. : 02/ 57 269 792

Výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice – výpožičky domov

 • Používateľ si môže dokument vyhľadať, vyžiadať vo výpožičných priestoroch knižnice alebo elektronicky cez online katalóg a vypožičať na domáce štúdium.
 • V online katalógu má používateľ prístup do konta používateľa s prehľadom a históriou svojich žiadaniek, výpožičiek a výpožičných termínov a môže si prolongovať výpožičku (najviac 3x).
 • Po vyžiadaní si môže používateľ osobne prevziať literatúru spravidla najskôr na nasledujúci pracovný deň. Neprevzatá literatúra sa po 5 dňoch vracia do skladu.
 • Výpožičné lehoty
  • Študenti:
   • knihy30 dní
   • učebnice180 dní
   • časopisyprezenčne
  • Lekári, zdravotnícki pracovníci a iní:
   • knihy a učebnice30 dní
   • časopisy za ostatných 10 rokovprezenčne
   • časopisy staršie ako 10 rokov14 dní
  • MVS:
   • všetky dokumenty42 dní
 • Za nedodržanie výpožičnej lehoty sa udeľujú sankčné poplatky podľa Cenníka a pravidiel Knižničného poriadku.

Dátum poslednej aktualizácie: 9.3.2020