Tematické rešerše

Tematické rešerše – jednorazové a periodické.

Jednorazové sa vypracúvajú z elektronických informačných zdrojov knižnice: katalógu knižnice, licencovaných informačných databáz, voľne prístupných elektronických zdrojov na zadanú tému z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov.

Periodické rešerše čerpajú informácie priamo zo slovenských odborných, medicínskych časopisov.

Žiadanka musí byť vyplnená čo najprecíznejšie, skratky je potrebné rozpísať, kombinovať kľúčové slová.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2020