Reprografické služby

Slovenská lekárska knižnica poskytuje reprografické služby (kópie, skenovanie) z vlastného fondu individuálnym a kolektívnym používateľom na základe:


Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019