Konzultačné a poradenské služby

Požičovňa, prízemie č. 006
e-mail:pozicovna@nczisk.sk
tel:02/ 57 269 792

Všeobecná študovňa, prízemie, č. 007
e-mail:studovna@nczisk.sk
tel:02/57 269 799


  • informácie o katalógoch, databázach a fonde knižnice
  • informačné inštruktáže o využívaní a vyhľadávaní v katalógu knižnice a databázach dostupných v knižnici a na internete
  • poskytujú sa v požičovni a v študovni knižnice, telefonicky, e-mailom