Akvizičné služby

Konzultanti:Mgr. Beatrix Gundelová
 RNDr. Bela Štalmašeková
tel.:02/572 69 820
 02/572 69 821
e-mail:beatrix.gundelova@nczisk.sk
 bela.stalmasekova@nczisk.sk

 • konzultácie k objednávkam odbornej monografickej a periodickej literatúry
 • faktografické informácie k doplneniu bibliografických údajov a informácií o cenách objednávaných dokumentov z dostupných externých informačných zdrojov
 • tematické konzultácie k vydávaným periodikám z jednotlivých odborov medicíny
 • poskytovanie informácií o domácich a zahraničných lekárskych časopisoch vystavovaných na Internete
 • informácie o službách distribučných firiem pôsobiacich v SR
 • spolupráca so slovenskými vydavateľstvami lekárskej a zdravotníckej literatúry

Medzinárodná výmena publikácií

 • získavanie zahraničných periodík výmenou za slovenské odborné periodiká

Dary odbornej literatúry

 • získavanie odbornej literatúry na základe ponuky jednotlivcov a inštitúcií
 • aktívne vyhľadávanie možných darcov z radov vydavateľstiev a odborných lekárskych spoločností

Získavanie elektronických informačných zdrojov

 • zabezpečenie prístupu do plných textov elektronických časopisov vydavateľstva Springer/SpringerLink
 • zabezpečenie prístupu do bibliografickej databázy EBSCOhost s abstraktami, čiastočne plnotextovej
 • zabezpečenie prístupu do plnotextových odborných časopisov v rámci konzorcia EZB/Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • zabezpečenie prístupu do multiodborovej databázy Infotrac vydavateľstva GALE Cengage, ktorá poskytuje prístup do titulov z rôznych vedných odborov

Predajné a prezentačné výstavy literatúry

 • výber odbornej literatúry z výstavy do fondu knižnice
 • tematický výber odbornej literatúry na prezentačné výstavy

Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019