Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR

Titulka publikácie - Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR
 
Zoznam je v elektronickej podobe (do roku 2013 bol tlačeným výstupom) z automatizovanej bázy zahraničných biomedicínskych časopisov (BZČS) objednaných a dochádzajúcich do lekárskych knižníc v SR. V Slovenskej lekárskej knižnici sa buduje od roku 1990. Poskytuje prehľad o zahraničných biomedicínskych časopisoch. Súčasťou zoznamu je tematický register a register skratiek titulov.

»2018     Vol.42 (PDF, 635 kB)

»2017     Vol.41 (PDF, 463 kB)

»2016     Vol.40 (PDF, 465 kB)

»2015     Vol.39 (PDF, 446 kB)

»2014     Vol.38 (PDF, 545 kB)

»2013     Vol.37 (PDF, 477 kB)

»2012     Vol.36 (PDF, 492 kB)

»2011     Vol.35 (PDF, 653 kB)

»2010     Vol.34 (PDF, 791 kB)

»2009     Vol.33 (PDF, 862 MB)

»2008     Vol.32 (PDF, 852 MB)