Slovenské lekárske periodiká

Titulka publikácie - Slovenské lekárske periodiká
 
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave pri príležitosti 60. výročia svojho založenia vydala v roku 2011 publikáciu Slovenské lekárske periodiká. Išlo už o 5. prepracované vydanie. Publikácia mala za cieľ informovať o vtedy aktuálnom stave existujúcich slovenských lekárskych časopisov a časopisov z príbuzných vedných odborov, nakoľko za predchádzajúce obdobie došlo k mnohým zmenám vo vydávaní časopisov, vznikli nové tituly, ale žiaľ došlo aj k ukončeniu, resp. pozastaveniu vydávania odborných časopisov, prevažne z finančných dôvodov. Publikácia je rozdelená na niekoľko kapitol a doplnená o abecedný a tematický register a o register sekundárnych informačných zdrojov, v ktorých sú excerpované uvedené časopisy.