Zoznam časopisov objednaných a dochádzajúcich do knižnice

Zoznam obsahuje súpis všetkých objednaných a dochádzajúcich časopisov do knižnice. Prináša prehľad o domácich a zahraničných časopisoch objednaných a dochádzajúcich do Slovenskej lekárskej knižnice.
 
» Abecedný zoznam časopisov (PDF, 234 kB)
 
» Tematický register (PDF, 224 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 23.02.2023