Publikačná činnosť NCZI

Predmetom publikačnej činnosti NCZI je spracovanie tematických publikácií a štatistických prehľadov z oblasti zdravotníckej štatistiky na základe Programu publikovanie štatistických výstupov pre daný rok. Prezentované štatistické informácie v jednotlivých publikáciách sú spracované z údajov od rezortných, ako aj mimorezortných spravodajských jednotiek, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v rámci Slovenska.

Ich obsahová náplň vychádza aj z aktuálnych potrieb a činností Slovenskej lekárskej knižnice v nadväznosti na činnosť a aktivity lekárskych knižníc v Slovenskej republike.


Dátum poslednej aktualizácie: 29.04.2024