Online predregistrácia

Online predregistrácia je určená iba na predbežnú registráciu nového používateľa knižnice.

Predbežná registrácia mu umožní vytvoriť vo výpožičnom systéme knižnice online žiadanku na vyhľadanú literatúru. Používateľ si literatúru musí prísť vyzdvihnúť do 5. pracovných dní do požičovne , inak ju systém vyradí z evidencie.

Pri prvej návšteve sa dokončí proces registrácie za používateľa knižnice a po zaplatení poplatkov knižnica vystaví preukaz používateľa.

V prípade, že používateľ vykoná predregistráciu a nevytvorí si žiadanku, musí si ju zaktualizovať pri prvej návšteve knižnice do 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude predregistrácia zo systému vyradená.