Služba SDI

(Selective Dissemination of Information) - adresné informovanie z online katalógu na základe používateľom vytvoreného profilu.

Čo Vám umožní služba SDI?

  • Umožní Vám automatické zasielanie noviniek na základe vyhľadania dotazu a jeho uloženia do profilu SDI s možnosťou ďalších nastavení.
  • Profilov môžete zadať viac, každý s iným intervalom informovania.
  • Profily je možné z Vášho konta meniť, rušiť alebo zadávať nové.
  • Sami si určíte, ako dlho chcete službu využívať.

Ako využívať službu SDI?

  1. Prihláste sa do katalógu.
  2. Prejdite na stránku Vyhľadávanie, zadajte dotaz a vyhľadajte.
  3. Na stránke výsledkov vyhľadávania prejdite na odkaz SDI - zasielanie noviniek (ľavé bočné menu).
  4. Tu máte možnosť nastaviť parametre zasielania noviniek.
  5. Po vyplnení formulára údaje uložte pomocou tlačidla Uložiť.
Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019