Elektronické výpožičné služby

  • online katalóg dokumentov Slovenskej lekárskej knižnice
  • predregistrácia používateľa
  • elektronické žiadanky na výpožičky a rezervácie
  • konto používateľa poskytuje informácie o požičaných dokumentoch, termíne návratu výpožičiek, rezervovaných tituloch, možnosť prolongácie výpožičky, sledovanie termínu platnosti preukazu používateľa
  • upozorňovanie e-mailom na ukončenie platnosti preukazu používateľa
  • upozorňovanie e-mailom o blížiacom sa ukončení výpožičnej lehoty
  • zasielanie oznamu o dostupnosti rezervovanej literatúry
  • zasielanie 1. a 2. upomienky e-mailom
  • formuláre
Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019