Online katalóg

Naša knižnica používa knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library (ARL), ktorý umožňuje vyhľadávať, objednávať, predlžovať a rezervovať dokumenty. Používateľ má prístup do svojho čitateľského konta a môže sledovať stav svojich žiadaniek, výpožičiek a rezervácií a taktiež si objednať službu SDI. SDI (adresné rozširovanie informácií) upozorňuje čitateľa na nové dokumenty, ktoré boli v nedávnej dobe získané do knižnice.

V online katalógu môžete vyhľadávať dvomi spôsobmi:
 
 • vyhľadávanie pomocou výberu vyhľadávacieho kritéria a zadania termínu do zvoleného políčka
 • prezeranie abecedne zoradených registrov autorov, názvov, predmetových hesiel, kľúčových slov alebo systematického triedenia, korporácií alebo akcií, zdrojového dokumentu, vydavateľov, edícií a pod.
Bližšie informácie o možnostiach pri vyhľadávaní nájdete v online katalógu v menu položke Pomoc.
 
Online katalóg knižnice je špecializovaná bibliografická databáza zameraná na medicínu, zdravotníctvo a príbuzné vedné odbory.
 
Môžete v ňom nájsť tieto druhy dokumentov:
 
 • knihy, učebnice, špeciálne dokumenty
  • učebnice, skriptá – od roku 1981
  • knihy, atlasy, príručky, dokumenty zdravotníckej osvety a ďalšie monografie – od roku 1985
  • špeciálne dokumenty (zahraničné dizertácie) – od roku 1990
  • výberovo aj staršie dokumenty (živý fond)

 • všetky periodiká (noviny, časopisy) vydané a dochádzajúce do knižnice od roku 1996 a niektoré slovenské tituly sú spracované retrospektívne od roku 1993.
 • všetky elektronické (CD, DVD) od roku 1989 a audiovizuálne (VHS, magnetofónové kazety) dokumenty vydané od roku 1986
 • Bibliographia medica Slovaca (BMS) – národná špecializovaná článková bibliografia zo slovenských odborných biomedicínskych periodík a doplnená o články slovenských autorov publikovaných v českých odborných periodikách dochádzajúcich do knižnice od roku 1996.
 • CiBaMed je špecializovaná citačná medicínska databáza bibliografických záznamov s ohlasmi a sprostredkúva informácie o citovanosti slovenských autorov v slovenskej a českej literatúre dostupnej a archivovanej v knižnici, ktorá je od roku 2006 sprístupnená online. Na požiadanie poskytujeme citačné rešerše aj z obdobia rokov 1985-2005 formou tlačeného výstupu.
Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2020