Lístkové katalógy

V prípade neúspešného vyhľadávania staršej literatúry v online katalógu, Vám vyhľadáme dokument v klasických lístkových katalógoch. Lístkové katalógy evidujú všetky dokumenty získané do fondu knižnice od roku 1951.
 
Z hľadiska určenia sa členia na:
 • Katalógy služobné
  • Generálny katalóg monografickej literatúry
   obsahuje záznamy o monografiách, učebnicovej literatúre, zborníkoch, dokumentoch Svetovej zdravotníckej organizácie, audiovizuálnych a elektronických dokumentoch vo fonde knižnice. Záznamy sú radené abecedne podľa mena autora, s odkazmi na ďalších spoluautorov. Pri anonymných dielach sú záznamy radené podľa názvu dokumentu. Obsahuje aj záznamy dokumentov, ktoré boli vyradené z fondu knižnice.
  • Generálny prírastkový katalóg periodickej literatúry
   obsahuje záznamy o dochádzajúcich periodikách do knižnice. Je radený abecedne podľa názvu periodík, s vyznačením údajov o jednotlivých ročníkoch a zväzkoch. Obsahuje aj záznamy suplemient.
  • Súborný katalóg periodík
   dopĺňa Generálny prírastkový katalóg periodickej literatúry o evidenciu periodík dochádzajúcich do knižnice ešte pred zazväzkovaním.
 • Katalóg používateľský
  • Súborný katalóg periodík
   katalóg periodík dochádzajúcich do knižnice je radený abecedne podľa názvu periodík, s vyznačením údajov o jednotlivých ročníkoch.
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2019