Periodiká

Databáza časopisov obsahuje záznamy o dochádzajúcich číslach a špeciálnych prílohách. Záznamy o tituloch tzv. „súborné záznamy“ obsahujú cenné informácie o periodicite, v prípade zmien sú uvedené i roky zmeny, históriu zmien názvových údajov s prepojením na nový, prípadne predchádzajúci názov, históriu zmien vydavateľských údajov a podobne. V rámci zobrazenia „Roky odberu“ sú zaznamenané všetky roky odberu daného titulu od založenia knižnice.
Formou prelinkovania sú zobrazené všetky prijaté čísla titulu v konkrétnom roku. Otvorením konkrétneho čísla sa zobrazí jeho obsah v prípade, že daný titul je spracúvaný do článkovej databázy BMS. Takto sprístupnené informácie umožňujú používateľom sledovať obsah nového čísla obľúbeného titulu a požiadať o zaslanie kópie vybraného článku.