Stanovy

Stanovy občianskeho združenia MEDLIB boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19. 12. 2003. Platnosť nadobudli po schválení Ustanovujúcim valným zhromaždením OZ MEDLIB dňa 30. 3. 2004.
 
» Stanovy OZ MEDLIB (PDF, 208 kB)