Transplantace orgánů v klinické praxi

M. Wohlfahrtová, O. Viklický, R. Lischke a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60039

Monografia predkladá pomerne detailný a systematicky utriedený pohľad na transplantácie orgánov, ktoré predstavujú metódu voľby v liečbe pacientov so zlyhaním orgánov. Kniha má ambíciu oboznámiť širší okruh lekárov a zdravotníckych pracovníkov s problematikou orgánových transplantácií v snahe zvýšiť kvalitu starostlivosť o týchto pacientov.

Orgánová transplantácia je typickým príkladom multiodborovej medicíny a táto kniha je toho nesporným dôkazom. Autormi sú erudovaní lekári transplantačných centier, denne sa stretávajúci s pacientmi po transplantácii. Aj keď je starostlivosť o týchto pacientov primárne sústredná do transplantačných centier, o pacientov po transplantácii sa starajú aj špecialisti v regiónoch (nefrológovia, kardiológovia, hepatológovia, pneumológovia, diabetológovia, internisti a iní) a nevyhnú sa im ani lekári prvého kontaktu.

Kapitola o predtransplantačnej starostlivosti sa zaoberá indikáciami a kontraindikáciami transplantácie vrátane vyšetrení potrebných k samotnej transplantácii. Ďalšia časť knihy obsahuje prehľad základných imunologických vyšetrení na stanovenie rizika rejekcie po transplantácii, rozoberá možnosti transplantácie, pojednáva o odhojení, tzv. rejekcii transplantovaného orgánu. Nemenej dôležitou časťou sú kapitoly o rozpoznaní dysfunkcie transplantovaného orgánu a liečebných možnostiach vrátane retransplantácie. Nosnú časť knihy tvorí problematika infekčných, nádorových, kardiovaskulárnych a metabolických komplikácií, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu a dĺžku prežitia pacientov po transplantácii. V publikácii je možné nájsť aj informácie o imunosupresívnych preparátoch a ich potencionálnych interakciách s inými, bežne predpisovanými liekmi.