Speciální onkologie

T. Büchler a kol.
Maxdorf, 2020
Signatúra: K 59861

Druhé aktualizované vydanie úspešnej publikácie prináša najdôležitejšie poznatky o nádorových chorobách a ich liečbe. Kolektív autorov z viacerých komplexných onkologických centier Českej republiky, vedený doc. MUDr. Tomášom Büchlerom, Ph.D., pristúpil k aktualizácii učebnice už po troch rokoch od prvého vydania, pretože onkológia sa rýchlo rozvíja a liečba mnohých nádorov sa už za túto relatívne krátku dobu zmenila.

V knihe je spracovaná väčšina onkologických diagnóz, a to s dôrazom na rýchlu orientáciu. Stručne je vždy uvedená epidemiológia, symptomatológia, etiopatogenéza, diagnostika a diferenciálna diagnóza, klinické štádia podľa TNM klasifikácie, priebeh a prognóza. Veľmi starostlivo je spracovaná terapia, a to ako farmakoterapia (od klasickej chemoterapie až po cielenú a biologickú liečbu či imunoterapiu), tak rádioterapia či liečba izotopmi. Práve časti venované terapii sú v druhom vydaní predmetom významnej aktualizácie. Autori taktiež pridali odstavec Prediktívna onkológia ku všetkým diagnózam, kde už dnes znalosť molekulárnych charakteristík nádoru významne ovplyvňuje liečebný postup.

Táto prehľadná a moderná učebnica je určená pre prípravu študentov na skúšky, prípravu lekárov na atestáciu, ako aj pre každodennú onkologickú prax.