Sonography in obstetrics and gynecology : principles and practice

Edited by A. C. Fleischer
7. vydanie, 2011
Signatúra: K 54826

Od 6. vydania tejto publikácie pribudlo v oblasti sonografického zobrazovania niekoľko významných noviniek. Ako príklady možno uviesť 3D/”live 3D”, zobrazenie, citlivejšie Dopplerove techniky a hodnotenie stavu panvového dna 3D/4D sonografiou. Kniha je rozdelená do 6 častí, z ktorých každá obsahuje niekoľko kapitol. Prvá časť sa venuje pôrodníckej sonografii všeobecne, v druhej sa autori zaoberajú anomáliami a poruchami plodu. Témou tretej časti je vyhodnotenie rizika - skríning v prvom trimestri, odber a vyšetrenie choriových klkov, amniocentéza, odber fetálnej krvi a možnosti terapie plodu. Štvrtá časť sa zaoberá diagnostikou porúch u matky – sonografickým vyšetrním krčka maternice, sonografiou pri trofoblastických ochoreniach a popôrodným ultrazvukovým vyšetrením. V piatej časti nájdeme informácie o gynekologickej sonografii a jej využití pri diagnostike rôznych nejasných útvarov v oblasti malej panvy, ochorení maternice, porúch endometria, nádorov vaječníkov a endometria, akútnej bolesti v panve, neplodnosti a.i. Posledná časť sa venuje doplnkovým zobrazovacím možnostiam – priestorovej sonografii, pôrodníckym aplikáciám 3D a 4D sonografie, vyšetreniu fetálneho srdca 3D a 4D sonografiou, využitiu magnetickej rezonancie v pôrodníctve a pod. Publikácia má 1342 strán, je doplnená množstvom čiernobielych a farebných diagnostických zobrazení, grafov a tabuliek a je určená gynekológom a pôrodníkom, ale najmä lekárom pracujúcim v sonografických gynekologických ambulanciách.