Praktické dětské lékařství

Alena Šebková, Zdeněk Zíma a kolektiv.
Grada, 2021
Signatúra: K 60041

Predkladaná učebnica zahŕňa celú šírku problematiky detského a dorastového praktického lekárstva. Je prakticky zameraná a reflektuje každodennú lekársku prax. Autormi sú praktickí lekári pre deti a dorast s dlhoročnou praxou v odbore.

Učebnica je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Vo všeobecnej časti sú zahrnuté základné témy praktického detského lekárstva ako organizácia primárnej starostlivosti v pediatrii v Českej republike, manažment ordinácie, posudková problematika, preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenie, očkovanie, starostlivosť o novorodenca a dojča, vrátane rizikových novorodencov, problematika školských detí a špecifická starostlivosť o dorastencov.

Práca praktického detského lekára presahuje aj do iných odborov, preto sú v špeciálnej časti zaradené kapitoly venované jednotlivým klinickým odborom (kardiológia, gastroenterológia, endokrinológia, hematológia, pneumológia, neurológia, genetika, dermatológia, reumatológia, ortopédia, psychiatria, oftalmológia, infektológia a ďalšie). Čitateľ sa zoznámi s modernými diagnostickými a terapeutickými postupmi u najčastejších diagnóz, vrátane diferenciálnej diagnostiky. Samostatné kapitoly sa venujú farmakoterapii a akútnym stavom.

Kniha je určená predovšetkým praktickým lekárom pre deti a dorast, ale i klinickým pediatrom, lekárom spolupracujúcich odborov a čerpať z nej môžu i medici.