Ortopédia pre prax

Jozef Vojtaššák a Jozef Vojtaššák
Herba, 2021
Signatúra: K 60125

Publikácia predstavuje ucelený súhrn poznatkov z ortopédie, s ktorým by sa mali zoznámiť nielen študenti medicíny a lekári, ale aj vysokoškolskí pracovníci nelekárskych odborov v zdravotníctve (najmä fyzioterapeuti).

Monografia je zostavovaná so zámerom porovnať prezentované poznatky s rozsiahlou ponukou podobných informácií na internete. Pri hlbšom štúdiu monografie je zrejmé, že obsahuje aj informácie historické, autori považujú za dôležitý ich postupný vývoj v chronologickom priebehu až po súčasnosť v závislosti od pokrokov v medicíne. Pre možnosť dopĺňania aktuálnych informácií autori rozšírili printovú časť knihy o internetovú verziu najnovších teoretických a praktických poznatkov z ortopédie.

Nielen pokroky v ortopédii, ale aj pandémia Corona infekcie inšpirovali autorov k zostaveniu tejto monografie s internetovou časťou. Nové on-line metódy štúdia limitujú doterajšie spôsoby vzdelávania, preto sa rozhodli poskytnúť študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia najnovšie a širšie informácie pre individuálne štúdium.