Mozek, duše a tělo

J. C. Rüegg
Portál, s r.o., 2020
Signatúra: K 59843

Mozek, duše a těloTo, že štrukturálne zmeny v mozgu, napr. po zranení alebo pri degeneratívnom ochorení, ovplyvňujú naše správanie, vedia vedci už pomerne dlho. Ale ako naopak mozgovú štruktúru ovplyvňujú skúsenosti s bolesťou, strachom, depresiou či detskými traumami? A ako môže mozog a psychika ovplyvniť zdravie nášho tela, najmä funkciu srdca a krvného obehu, funkciu obranyschopnosti organizmu proti infekciám a malignitám či funkciu žliaz s vnútornou sekréciou? Týmto a podobným otázkam zložitých interakcií psychických a telesných procesov sa venuje práve táto publikácia. Jej autor čerpal z dlhoročného výskumu, aby čitateľovi v ucelenej a prehľadnej forme ponúkol presvedčivé argumenty pre neoddeliteľnosť psychických a telesných aspektov zdravia a choroby.

Vedecky fundovaná kniha, ktorá v nemčine vyšla už v piatom, aktualizovanom a rozšírenom vydaní, začína každú tému od skutočne základných poznatkov, takže všetky neurofyziologické a biochemické pochody a ich vzťah k behaviorálnym javom a psychosomatickým poruchám je ľahko pochopiteľný a zrozumiteľný. Kniha je venovaná aktuálnym psychosomatickým oblastiam: chronickej bolesti, kardiovaskulárnemu systému, psychoendokrinológii a stresu, imunitnému systému, vzťahu neuronálnej plasticity a psychoterapie.

Kniha je určená lekárom psychoterapeutom, fyzioterapeutom i laickej verejnosti zaujímajúcej sa o psychosomatiku a moderné poznatky výskumu a zdravia a choroby v bio-psycho-sociálnych súvislostiach.