Memorix histologie

J. Balko, Z. Tonar, I. Varga a kolektív
Triton, 2021
Signatúra: U 12390

Tretie vydanie učebnice je výsledkom spolupráce viac než stovky histológov, anatómov, patológov, študentov a klinických lekárov a predstavuje súhrnný a zrozumiteľný zdroj histologických poznatkov. Autori sa snažili vytvoriť učebnicu, ktorá obsahuje histologické informácie jednak z dostupnej literatúry, najnovších vedeckých článkov ale i od renomovaných histológov. Patológovia a klinickí lekári dávali dôraz na kvalitné klinické poznámky, odrážajúce ich význam v lekárskej praxi. Mladí lekári a študenti sa snažili urobiť text zaujímavým a čítavým.

Štruktúrovaný text s dôrazom na dôležité informácie z cytológie, všeobecnej histológie a mikroskopickej anatómie je kombinovaný s jednoduchým dizajnom a veľkým množstvom farebných obrázkov a mikrofotografií.

Študenti i učitelia ocenia schémy a rozhodovacie algoritmy, ktoré im pomôžu pri určovaní preparátov, ale tiež klinické poznámky, ktoré zdôrazňujú význam histológie. Memorix je ukončený pútavou kapitolou o mikroskopických technikách, a keďže celkovo obsahuje viac než 300 veľkých a detailne popísaných mikrofotografií, môžeme ho považovať za komplexnú učebnicu i kvalitný histologický atlas v jednom.