Lekárska mikrobiológia

Adriána Liptáková a kol.
Herba, 2023
Signatúra: U 12643

Lekárska mikrobiológiaPrvé vydanie knihy Lekárska mikrobiológia sa dostalo k čitateľom iba pár týždňov pred vypuknutím pandémie spôsobenej SARS-CoV-2, ktorá výrazne zasiahla náš každodenný život. Kniha sa v priebehu necelého roka vypredala, takže autori pripravili druhé, prepracované a doplnené vydanie, ktoré zahrňuje aj inovované kapitoly dotýkajúce sa impaktu koronavírusovej pandémie. Zároveň urobili zmeny aj na základe dialógu so študentami medicíny a snažili sa eliminovať texty, ktoré neslúžia priamo v medicínskej praxi lekárom.

Učebnica lekárskej mikrobiológie bude slúžiť študentom medicíny, aby vedeli správne manažovať vo svojej lekárskej praxi pacienta s podozrením na infekčné ochorenie. V knihe sú veľmi detailne a prehľadne uvedené informácie týkajúce sa lekárskej mikrobiológie z mnohých uhlov pohľadu. Text zahŕňa všeobecnú a špeciálnu mikrobiológiu, vrátane bakteriológie, virológie, mykológie, parazitológie, sérológie a klinickej mikrobiológie so zameraním na diagnostiku infekčných agensov a adekvátnu liečbu. Použitý spôsob usporiadania celého diela bezpochyby uľahčí orientáciu v oblasti lekárskej mikrobiológie a súčasne poskytuje veľmi dobrý základ nielen k porozumeniu úlohy mikroorganizmov v lekárskej praxi, ale aj k pochopeniu mikrobiómu ako nevyhnutnej súčasti ľudského tela.

Prepojenie učebnice s e-learningovým riešením umožňuje aktualizáciu a sprístupnenie najnovších poznatkov lekárskej mikrobiológie. Testovanie v elektronickom prostredí z domáceho prostredia poskytuje študentom lepší komfort štúdia a zatraktívni náročný medicínsky odbor.