Krvácení do trávicího traktu

Z. Krška, V. Frýba, M. Zavoral et al.
Triton, 2021
Signatúra: K 60123

Krvácení do trávicího traktuProblematika krvácania do gastrointestinálneho traktu patrí k najrozsiahlejším a najzávažnejším v medicíne. Súčasne sa jedná o veľmi komplexný problém, kde sa v diagnostike a terapii stretáva a spolupracuje mnoho medicínskych odborov.

Krvácanie do tráviaceho traktu stále predstavuje veľký problém spojený (u niektorých foriem krvácania) s mortalitou až 15% a vyššou. I s rozvojom medicínskeho poznania, diagnostických a terapeutických možností, incidencia krvácania do gastrointestinálneho traktu zostáva nezmenená. O príčinách tohto stavu pojednávajú jednotlivé kapitoly predkladanej monografie.

Cieľom monografie, ktorá nadväzuje na knihu Krvácení do gastrointestinálního traktu, je priniesť aktuálny a dostatočne reprezentatívny prehľad problematiky krvácania do tráviaceho traktu s dôrazom na diagnostický algoritmus a terapiu jednotlivých chorobných stavov. K spolupráci na príprave knihy boli prizvaní poprední odborníci jednotlivých odborov s každodennou praxou, ktorí tak mohli odovzdať nielen aktuálny stav poznania, ale aj praktické skúsenosti a zručnosti.

Vydávaná kniha je komplexné dielo, ktoré je svojím rozsahom určené ako pre pregraduálnu, tak i pre pokročilú postgraduálnu prípravu a štúdium. Veľkou prednosťou publikácie je bohatá fotografická a obrazová dokumentácia.