Klinická psychiatrie

Editori: J. Praško, K. Látalová, A. Ticháčková, L. Stárková
1. vydanie, TIGIS 2011
Signatúra: K 54980

Veda vstúpila do všetkých lekárskych odborov. Je to citeľné zvlášť pri psychiatrii, ktorá prešla v posledných 30. rokoch zásadným obratom. Vieme podstatne viac o mozgu a sme schopní sa pozerať ne veľmi jemné procesy, ktoré v ňom prebiehajú. Nachádzame cesty ku genetickému mapovaniu efektívnej farmakoterapie. Najnovšie prístupy v psychoterapii umožňujú úspešne pracovať s najťažšími pacientmi i naučiť chronicky chorého, ako si sám môže spochybniť svoje bludy a halucinácie. Stále viac sa v liečbe uplatňujú postupy založené na dôkazoch. Od vedeckých poznatkov k praktickej liečbe je kratšia a zrozumiteľnejšia cesta.

Zmyslom tejto publikácie je poskytnúť čo najširší pohľad na psychické poruchy, diagnostické kritériá, modely jednotlivých porúch, doporučených krokov v liečbe až po konkrétny spôsob práce s pacientom.

Publikácia má 515 strán a je určená predovšetkým pre psychiatrov a študentov medicíny.